1.ไปที่ การตั้งค่า>การจัดการพนักงาน>เพิ่มพนักงาน

This image has an empty alt attribute; its file name is tx8WplFRkVVZFPc5E0-44NDyUDPnwSGyRw.png

2. คลิกเพิ่มพนักงาน กรอกชื่อ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ อีเมลพนักงาน (ต่อไปบัญชีนี้จะเข้าสู่ Ginee เป็นบัญชีพนักงาน) รหัสผ่านบัญชีและบทบาทของพนักงานต้องการตั้งค่ารด้วย

โปรดสังเกต !

-ในการกรอกคอลัมน์บัญชี Ginee ให้กรอกอีเมล และอีเมลนี้ไม่มีบัญชีที่ Ginee

-รหัสผ่านที่จะตั้งอาจแตกต่างจากรหัสผ่านอีเมลเดิม

This image has an empty alt attribute; its file name is p_R7tTT3KPvIAXX5p-bCGzzbNMQg_CVvMQ.png

3.คลิก ต่อไป และกรอกโคดยืนยันที่ส่งไปยังอีเมลพนักงาน กรอกโคดและคลิกต่อไป หากตรวจสอบโคดยืนยันสำเร็จ แสดงว่าเพิ่มพนักงานสำเร็จ