ตารางสถิติยอดขายต่ำ คือสถิติสินค้ายอดขายต่ำตามเงื่อนไขสินค้ายอดขายต่ำที่คุณตั้งค่าไว้

คุณสามารถตั้งค่าและกำหนดเงื่อนไขการขายของคุณเอง รวมถึงเงื่อนไขสินค้ายอดขายต่ำ ดูสินค้ายอดขายต่ำในช่องทางร้านค้าของคุณ และเพิ่มข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือกำหนดแผนการตลาดตามตารางสถิติเพื่อแก้ไขเงื่อนไขสินค้ายอดขายต่ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ขอบเขตข้อมูล:สินค้าในร้านค้าที่ใช้งานอยู่ซึ่งเชื่อมไว้ในหมวดหมู่ยอดขายต่ำ

สินค้ายอดขายต่ำ: ภายในระยะเวลาที่กำหนด จำนวนการขายสินค้าในคำสั่งซื้อเรียบร้อยที่น้อยกว่า X และข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณปรับการขายได้ตามความต้องการของคุณ

คำอธิบายตาราง:

ชื่อสินค้า : ชื่อของสินค้า นับเฉพาะสินค้าที่ใช้งานอยู่ที่ตรงตามเงื่อนไขที่เลือก

คุณลักษณะ: ชื่อคุณลักษณะ

SKU: ข้อมูล SKU ที่ตรงกับคุณลักษณะสินค้า เว้นว่างไว้หากไม่มีคุณลักษณะสินค้า

คำสั่งซื้อล่าสุด: เวลาที่สร้างคำสั่งซื้อล่าสุด

คำสั่งซื้อทั้งหมด: จำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดในระยะเวลาที่ถูกจัดประเภทเป็นยอดขายต่ำ นับสถานะคำสั่งซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ: จำนวนผู้ซื้อทั้งหมดในคำสั่งซื้อทั้งหมดในระยะเวลายอดขายที่ต่ำ และจำนวนผู้ซื้อที่คำนวณตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือ

จำนวนการขายทั้งหมด: จำนวนสินค้าทั้งหมดที่ขายในคำสั่งซื้อเรียบร้อย (จำนวนวันในการตั้งค่าของคุณเป็นพื้นฐานสำหรับการคำนวณ)

คำสั่งซื้อเรียบร้อย: จำนวนคำสั่งซื้อเรียบร้อย สถานะคำสั่งซื้อ = ชำระเสร็จ / พร้อมส่ง / กำลังจัดส่ง / ส่งถึง (จำนวนวันในเงื่อนไขที่คุณตั้งค่าไว้จะกลายเป็นพื้นฐานสำหรับการคำนวณ)

จำนวนการขายรวม: จำนวนการขายรวมของคำสั่งซื้อเรียบร้อย (จำนวนวันในเงื่อนไขที่คุณตั้งค่าไว้เป็นพื้นฐานสำหรับการคำนวณ)

ฟีเจอร์ใดบ้างที่สินค้ายอดขายต่ำ/ ตารางสถิติยอดขายต่ำสนับสนุน? สามารถส่งออกได้หรือไม่?

คุณสามารถส่งออกข้อมูลรายงานการดำเนินการ และดูประวัติการส่งออกของตารางสินค้ายอดขายต่ำได้ เพื่อให้คุณเข้าใจข้อมูลของสินค้ายอดขายต่ำบางรายการได้อย่างรวดเร็ว และปรับข้อมูลให้เหมาะสมหรือปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้ายอดขายต่ำโดยเร็วที่สุด