1.คุณสามารถตั้งค่าสถานะการหยิบสินค้าที่อยู่ในคำสั่งซื้อเสร็จในรายการคำสั่งซื้อ / รายละเอียด

คุณสามารถตั้งค่าสถานะการหยิบสินค้าในรายการคำสั่งซื้อ / รายละเอียด โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะให้สถานะการหยิบสินค้าสองสถานะ: “ยังไม่ได้หยิบ” และ “หยิบแล้ว” สำหรับการเลือกของคุณ 

รายการคำสั่งซื้อสามารถฟิลเตอร์ได้ตามสถานะการหยิบสินค้าที่ระบุ และสามารถดูสถานะการหยิบสินค้าที่เหมาะสมกับคำสั่งซื้อได้ในรายการคำสั่งซื้อ 

2. ตอนนี้คุณสามารถเพิ่มสถานะการหยิบสินค้าผ่าน“ เพิ่มสถานะ” และไปจัดการได้