โปรดกรอกข้อมูลลูกค้าตามคำแนะนำในหน้า “เพิ่มลูกค้า” และคลิก “บันทึก” เพื่อเพิ่มสถิติลูกค้าด้วยตนเองให้เสร็จสิ้น