อ่านบทความนี้แล้วคุณจะรู้

 1. เกี่ยวกับการจัดการพนักงาน
 2. วิธีเพิ่มบัญชีพนักงาน
 3. สิทธิ์ข้อมูลของร้านค้า
 4. วิธีแก้ไขบัญชีพนักงาน
 5. วิธีเปลี่ยนรหัสผ่านพนักงาน
เกี่ยวกับการจัดการพนักงาน

บัญชีผู้ค้าสามารถเพิ่มบัญชีพนักงานใน ERP ไปที่การตั้งค่า – การจัดการพนักงาน เพื่อดูรายการบัญชีพนักงานที่มีอยู่ในระบบ ผู้ค้าสามารถแก้ไขรหัสผ่านของบัญชีพนักงานได้โดยตรง หลังจากอัปเดตรหัสผ่านแล้ว บัญชีของพนักงานจะออกจากระบบโดยอัตโนมัติ

รองรับการตั้งค่าสิทธิ์ของร้านค้าสำหรับพนักงานเพื่อให้พนักงานของคุณสามารถช่วยคุณจัดการร้านค้าได้ หากคุณไม่มี

สิทธิ์ในการจักการร้านค้า พนักงานจะไม่สามารถดูข้อมูลของร้านค้าในรายการร้านค้าที่เชื่อมต่อ การจัดการสินค้า การจัดการคำสั่งซื้อ รายงาน และโมดูลการแชท

วิธีเพิ่มบัญชีพนักงาน
 1. หากยังไม่ได้เพิ่มหน้าที่ที่สอดคล้องกับพนักงาน กรุณาเพิ่มหน้าที่ก่อน กรุณาดูขั้นตอนการดำเนินการ: วิธีใช้การจัดการหน้าที่
 2. หากเพิ่มหน้าที่ที่พนักงานต้องการแล้ว คุณสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่าง
  1. ไปที่ “การตั้งค่า – การจัดการพนักงาน – เพิ่มพนักงาน”
  2. ป้อนข้อมูลพื้นฐานของพนักงาน ใช้อีเมลเสมือนเพื่อเพิ่มบัญชีพนักงาน (ส่วนต่อท้ายเริ่มต้นคือ Ginee.Staff.com) ป้อนคำนำหน้าบัญชีพนักงาน รหัสผ่านบัญชี ชื่อพนักงาน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หน้าที่ และข้อมูลอื่นๆ
  3. ตั้งค่าสิทธิ์ของร้านค้า สำหรับร้านค้าที่มีสิทธิ์ของร้านค้า บัญชีพนักงานมีสิทธิ์เข้าถึงรายการที่ได้เชื่อมต่อ สินค้า คำสั่งซื้อ โมดูลข้อมูล และข้อความแชทของร้านค้า
  4. สิทธิ์ใหม่ของร้านค้าจะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติ รองรับการตั้งค่าด้วยบัญชีพนักงาน ร้านค้าที่เชื่อมต่อใหม่จะแสดงโดยอัตโนมัติไปยังบัญชีพนักงาน เพื่อให้พนักงานดูสินค้า คำสั่งซื้อ โมดูลข้อมูล และข้อความแชทของร้านค้า
วิธีแก้ไขพนักงาน
 1. ไปที่การตั้งค่า การจัดการพนักงาน ค้นหาพนักงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขการดำเนินการ
 2. เมื่อแก้ไขบัญชีพนักงาน คุณสามารถแก้ไขชื่อพนักงาน ปิดใช้งานบัญชีพนักงาน และลบบัญชีพนักงานได้
 • หลังจากที่บัญชีพนักงานถูกปิดใช้งานหรือถูกลบ บัญชีจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบ ERP ได้อีกต่อไป แต่จะไม่ส่งผลต่อการเข้าสู่ระบบของพนักงานและการใช้ระบบ Ginee อื่นๆ
 • หลังจากลบบัญชีพนักงานแล้ว คุณสามารถเพิ่มบัญชีพนักงานได้อีกครั้ง
วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านของบัญชีพนักงาน

เมื่อพนักงานลืมรหัสผ่าน บัญชีของผู้ค้าสามารถแก้ไขรหัสผ่านบัญชีของพนักงานได้

 1. ไปที่การตั้งค่า – การจัดการพนักงาน – ค้นหาพนักงานที่เกี่ยวข้อง – เปลี่ยนรหัสผ่าน

หมายเหตุ: หลังจากอัปเดตรหัสผ่านของบัญชีพนักงานแล้ว หากบัญชีพนักงานมีสิทธิ์เข้าสู่หลายระบบของ Ginee (เช่น ERP, WMS) หลังจากอัปเดตรหัสผ่านบัญชีพนักงานแล้ว แต่ละระบบจะออกจากระบบ

Ginee โดยอัตโนมัติ และคุณต้องเข้าสู่ระบบอีกครั้งด้วยรหัสผ่านใหม่