วิธีการทำเครื่องหมายลูกค้าเป็นบัญชีดำ

ปัจจุบันรองรับ 3 วิธีในการทำเครื่องหมายลูกค้าว่าเป็นบัญชีดำ

  1. หลังจากเลือกข้อมูลลูกค้าที่ต้องตั้งค่าในรายการการจัดการลูกค้าแล้ว ให้คลิก “ตั้งเป็นบัญชีดำ” เพื่อตั้งค่า
  1. เมื่อเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลลูกค้า ให้ตั้งค่าลูกค้าปัจจุบันเป็นลูกค้าบัญชีดำ
  1. เมื่อนำเข้าข้อมูลลูกค้า ให้ทำเครื่องหมายว่าลูกค้าเป็นลูกค้าบัญชีดำ

วิธียกเลิกการตั้งค่าบัญชีดำ

  1. เลือกลูกค้าที่ต้องการยกเลิกเป็นบัญชีดำในรายการการจัดการลูกค้า
  2. คลิกการดำเนินการ “ยกเลิกการตั้งค่าบัญชีดำ” และยืนยันเพื่อยกเลิกเครื่องหมาย

วิธีดูลูกค้าบัญชีดำ

  1. ในรายการการจัดการลูกค้า คุณสามารถดูลูกค้าที่อยู่ในบัญชีดำตามเครื่องหมาย “Backlist”
  2. คุณสามารถกรอง “แสดงเฉพาะลูกค้าที่เป็นบัญชีดำ” เพื่อดูข้อมูลลูกค้าทั้งหมดที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นบัญชีดำ