หมายเหตุ

ยังไม่รองรับการดำเนินการใดๆ Ginee จะพัฒนาเรื่องนี้ในระยะต่อไป (เวลา: TBA)

สถานะคำสั่งซื้อ

สถานะคำสั่งซื้อเก่า
สถานะใหม่อันดับแรก
สถานะใหม่อันดับสอง
ใหม่กรองอันดับสาม
หมายเหตุ
รอดำเนินการชำระเงิน
ค้างชำระ
รอดำเนินการชำระเงิน
ไม่มี
 • สอดคล้องกับช่องของสถานะการไม่ชำระเงิน
 • หมายความว่ายังไม่ได้ชำระเงินตามคำสั่งซื้อ
ไม่มี
ผิดปกติ
 • คลังสินค้าที่ไม่ได้จัดสรร
 • ไม่ได้จับคู่ MSKU
 • สินค้าหมด
 • MSKU ไม่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า
 • ข้อผิดพลาดในการจัดสรรคลังสินค้า
 • ไม่สามารถสร้างคำสั่งซื้อขาออก
 • ข้อมูลคำสั่งซื้อที่ขาดหายไป
 • เช่นเดียวกับออเดอร์ที่มีปัญหา OMS (ระบบของ Ginee เอง และไม่มีความเกี่ยวข้องในการจับคู่กับช่องทางคำสั่งซื้อ)
 • หมายความว่าคำสั่งซื้อไม่ตรงตามเงื่อนไขขาออกหรือข้อมูลคำสั่งซื้อหายไป
ชำระแล้ว
จัดส่ง
รอการตรวจสอบ
 • รอการยืนยัน
 • แพ็ค
 • ยอมรับ
 • สอดคล้องกับช่องทางที่รอดำเนินการ ระงับ ฯลฯ
 • ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละช่องทาง
 • รอการยืนยัน: คำสั่งซื้อจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยแพลตฟอร์มและยังไม่สามารถดำเนินการ “จัดเตรียมการจัดส่ง” ได้ (Shopee, Tiktok Shop, Blibli และ Zalora)
 • แพ็ค : แพ็คโดยผู้ขาย (Lazada และ Blibli)
 • ยอมรับ: ได้รับการยอมรับจากผู้ขาย (Tokopedia Akulaku และ Bukalapak)
จัดเตรียมการจัดส่ง
ไม่มี
 • สอดคล้องกับช่องทาง ‘ อยู่ระหว่างดำเนินการ ‘ รอการจัดส่ง ฯลฯ
 • หมายความว่าสามารถดำเนินการ “จัดเตรียมการจัดส่ง” สำหรับคำสั่งซื้อได้
พร้อมจัดส่ง
ส่งมอบ
ไม่มี
 • สอดคล้องกับช่องทางที่ดำเนินการแล้ว รอการรวบรวม พร้อมส่ง ฯลฯ
 • หมายความว่าได้ดำเนินการ “จัดเตรียมการจัดส่ง” สำหรับคำสั่งซื้อนี้แล้ว และสามารถพิมพ์ฉลากการจัดส่งและรอรับโดยผู้จัดส่งหรือจะส่งมอบให้กับผู้จัดส่ง
ไม่มี
ผิดปกติ
 • คลังสินค้าที่ไม่ได้จัดสรร
 • ไม่ได้จับคู่ MSKU
 • สินค้าหมด
 • MSKU ไม่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า
 • ข้อผิดพลาดในการจัดสรรคลังสินค้า
 • ไม่สามารถสร้างคำสั่งซื้อขาออก
 • ข้อมูลคำสั่งซื้อที่ขาดหายไป
 • เช่นเดียวกับ OMS Problem Order (ระบบ ของ Ginee เอง และไม่มีความเกี่ยวข้องในการจับคู่กับช่องทางของคำสั่งซื้อ)
 • หมายความว่าคำสั่งซื้อไม่ตรงตามเงื่อนไขขาออกหรือข้อมูลคำสั่งซื้อหายไป
กำลังจัดส่ง
กำลังจัดส่งสินค้า
ไม่มี
ไม่มี
 • สอดคล้องกับช่องทางของสถานะการจัดส่งแล้ว
 • หมายความว่าคำสั่งซื้อได้รับการจัดส่งและส่งมอบให้กับผู้จัดส่งแล้วและอยู่ระหว่างการจัดส่ง
จัดส่งถึงแล้ว
จัดส่งแล้ว
จัดส่งแล้ว
ไม่มี
 • สอดคล้องกับช่องทางของสถานะการจัดส่งแล้ว
 • หมายความว่ามีการจัดส่งคำสั่งซื้อไปยังผู้ซื้อแล้ว โดยรอให้ผู้ซื้อยืนยันการรับคำสั่งซื้อ
สำเร็จ
ไม่มี
 • สอดคล้องกับสถานะจัดส่งแล้วและเสร็จสมบูรณ์ของช่อง
 • ผู้ซื้อได้ยืนยันการรับคำสั่งซื้อและคำสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์
ล้มเหลว
จัดส่งล้มเหลว
จัดส่งล้มเหลว
ไม่มี
 • สอดคล้องกับช่องทางสถานะการจัดส่งที่ล้มเหลวและสถานะล้มเหลว
 • เช่น การปฏิเสธของผู้ซื้อ, ไม่สามารถติดต่อผู้ซื้อได้, ไม่พบที่อยู่ของผู้ซื้อ ฯลฯ
สูญหายและเสียหาย
ไม่มี
 • สอดคล้องกับสถานะ สูญหายและเสียายของช่องทาง
 • หมายความว่าพัสดุสูญหาย เสียหาย และไม่สามารถจัดส่งได้ตามปกติ
ยกเลิกแล้ว
การยกเลิก
การยกเลิก
ไม่มี
 • หมายถึงผู้ซื้อได้ร้องขอการยกเลิกและกำลังรอให้ผู้ขายตอบกลับ (ปฏิเสธ/ยอมรับ)
ยกเลิกแล้ว
ไม่มี
 • สอดคล้องกับสถานะการยกเลิกของช่องทาง
 • หมายถึง คำสั่งซื้อถูกยกเลิก รวมถึงการยกเลิกโดยผู้ซื้อ การยกเลิกโดยผู้ขาย การยกเลิกโดยระบบช่องทาง
ไม่มี
ระงับ/อื่นๆ
ระงับ
ไม่มี
 • ระบบของ Ginee เอง และไม่มีความเกี่ยวข้องในการจับคู่กับช่องทางคำสั่งซื่อ
 • มีการดำเนินการ “ระงับ” สำหรับคำสั่งซื้อนี้
อื่นๆ
ไม่มี
 • เมื่อไม่สามารถจับคู่สถานะการสั่งซื้อที่กำหนดเองของร้านค้าบนเว็บ (เช่น WooCommerce) ได้
คืนสินค้าแล้ว
คืนสินค้า/คืนเงิน
ไม่มี
ไม่มี
 • สอดคล้องกับสถานะการคืน/คืนสินค้าของช่องทางต่างๆ หรือคำสั่งซื้อมีคำสั่งซื้อหลังการขาย/คำสั่งซื้อคืนที่สอดคล้องกัน
 • หมายถึง สินค้าในคำสั่งซื้อนี้ได้รับการส่งคืนแล้วและอยู่ระหว่างรอการคืนสินค้า อยู่ในขั้นตอนการคืนสินค้า การคืนสินค้าเสร็จสิ้น การปฏิเสธการคืนสินค้า ฯลฯ

การกรองคำสั่งซื้อ

– เช่นเดียวกับตัวกรอง OMS
– การค้นหาทั่วไป: ตัวกรองที่บันทึกไว้ (เหมือนกับ OMS)
– หากต้องการดูตัวเลือกตัวกรองเพิ่มเติม โปรดคลิกสัญลักษณ์ตัวกรอง

รายการคำสั่งซื้อ

เช่นเดียวกับรายการสั่งซื้อ OMS

ข้อมูลคำสั่งซื้อ


1. สถานะคำสั่งซื้อ: สอดคล้องกับสถานะคำสั่งซื้อในรายการคำสั่งซื้อ
2. แถบสถานะคำสั่งซื้อ: ชำระเงิน ตรวจสอบแล้ว จัดเตรียมการจัดส่ง สั่งพิมพ์/ดันคลังสินค้า ที่จะรวบรวม
– สถานะปัจจุบันจะเป็นสี
– หากไอคอนทั้งหมดเป็นสี แสดงว่าสถานะคำสั่งซื้อคือ จัดส่ง/เสร็จสมบูรณ์/จัดส่งล้มเหลว (เนื่องจากได้จัดส่งคำสั่งซื้อแล้ว)
– หากไอคอนทั้งหมดไม่มีสี แสดงว่าสถานะคำสั่งซื้อเป็นค้างชำระ/ยกเลิกแล้ว/อื่นๆ
3. ข้อมูลพื้นฐาน: เช่นเดียวกับรายละเอียดการสั่งซื้อ OMS
4. ข้อมูลลูกค้า: เช่นเดียวกับรายละเอียดการสั่งซื้อ OMS
5. ข้อมูลสินค้า: เช่นเดียวกับรายละเอียดการสั่งซื้อ OMS
6. ข้อมูลการชำระเงิน: เช่นเดียวกับรายละเอียดการสั่งซื้อ OMS
7. Nหมายเหตุ: หมายเหตุผู้ขาย หมายเหตุการเลือกสินค้า (เหมือนกับรายละเอียดการสั่งซื้อ OMS)

การตั้งค่าบทบาท

เพื่อกำหนดคำสั่งที่จะแสดงในบัญชีพนักงาน
A. คำสั่งซื้อทั้งหมด (คำสั่งซื้อทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรให้กับคลังสินค้าทั้งหมด รวมถึงคลังสินค้า OMS คลังสินค้า WMS และคลังสินค้าบุคคลที่สาม)
B. เฉพาะคำสั่งซื้อที่ได้รับการจัดสรรให้กับคลังสินค้า WMS เท่านั้น