1. วิธีจัดการเสียงแจ้งเตือน

คุณสามารถเข้าสู่หน้าการตั้งค่า และเลือกเปิดหรือปิด “เสียงแจ้งเตือน” หลังจากปิดเสียงแจ้งเตือน บัญชีปัจจุบันจะไม่ได้รับการเตือนเมื่อคุณได้รับข้อความใหม่ สามารถตั้งค่าบัญชีต่างๆ แยกกันได้ ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่ออีกบัญชี
  1. วิธีใช้ฟีเจอร์การแปลภาษา?

ในหน้าต่างแชทข้อความ เรามีฟีเจอร์การแปลภาษาอัตโนมัติและการแปลภาษาด้วยตนเอง:
1) คุณสามารถเปิดปุ่ม “แปลอัตโนมัติ” จากนั้นระบบจะ:
  • แปลข้อความของผู้ซื้อที่ได้รับโดยอัตโนมัติเป็นภาษาที่คุณตั้งไว้ในระบบ

  • ข้อความที่คุณส่งถึงผู้ซื้อจะได้รับการแปลเป็นภาษาของผู้ซื้อโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเลือกภาษาที่คุณต้องการแปลให้กับผู้ซื้อได้ในตัวเลือก “ภาษาของผู้ซื้อ”;
2) หากคุณเลือกที่จะปิดปุ่ม “แปลอัตโนมัติ” เรายังมีฟีเจอร์การแปลด้วยตนเองด้วย:
  • ใต้มุมขวาของกล่องข้อความที่ได้รับจากผู้ซื้อและกล่องข้อความที่คุณส่งออกไป จะมีไอคอน “การแปล” คลิกไอคอนเพื่อแปลเนื้อหาข้อความปัจจุบันด้วยตนเอง และเนื้อหานั้นจะถูกแปลเป็นภาษาที่คุณตั้งไว้ในระบบ

  • หลังจากที่คุณแก้ไขข้อความแล้ว คุณสามารถเลือกที่จะส่งข้อความทันที และข้อความที่คุณแก้ไขจะถูกส่งโดยตรงไปยังผู้ซื้อ

  • หรือคลิกปุ่ม “การแปล” เพื่อแปลข้อความของคุณเป็นภาษาของผู้ซื้อก่อน จากนั้นคลิก “ส่ง” จากนั้นระบบจะส่งข้อความที่แปลไปยังผู้ซื้อ