วิธีดำเนินการคำสั่งซื้อใหม่

เฉพาะคำสั่งซื้อภายใต้สถานะชำระเงินเท่านั้นที่สามารถดำเนินการได้ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าที่อยู่จัดส่งของผู้ซื้อแล้ว

1. เลือกคำสั่งซื้อที่ต้องจัดส่งในรายการคำสั่งซื้อ จากนั้นคลิก “จัดเรียงการจัดส่ง” ที่ด้านล่างของหน้า

2. ในหน้าการจัดส่งคำสั่งซื้อ กรอกข้อมูลในฟิลด์ผู้จัดส่งและ AWB

หากการจัดส่งล้มเหลว โปรดเชื่อมต่อคำสั่งซื้อในรายการการจัดส่งที่ล้มเหลวและลองอีกครั้ง

สำหรับการพิมพ์เอกสาร

ขณะนี้ สามารถพิมพ์ได้เฉพาะใบหยิบสินค้า ใบกำลับหีบห่อ และใบกำลับสินค้าใน Ginee เนื่องจากข้อจำกัดของ API จึงไม่รองรับการพิมพ์ AWB/ใบปะหน้าพัสดุ

วิธีแก้ไขข้อมูลคำสั่งซื้อพื้นฐาน

คุณสามารถแก้ไขฟิลด์ต่อไปนี้:

  • ชื่อผู้ซื้อ
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • ที่อยู่อีเมล
  • ผู้รับ / ที่อยู่จัดส่ง

วิธียกเลิกคำสั่งซื้อ

เฉพาะคำสั่งซื้อภายใต้สถานะยังไม่ได้ชำระเงินและชำระเงินแล้วเท่านั้นที่สามารถยกเลิกได้

  1. เลือกคำสั่งซื้อที่ต้องยกเลิก จากนั้นคลิก “ยกเลิกคำสั่งซื้อ” ที่ด้านล่างของหน้า

2. ในหน้าต่างป๊อปอัปยกเลิกคำสั่งซื้อ เลือกเหตุผลในการยกเลิก จากนั้นคลิกยกเลิกคำสั่งซื้อ

วิธีดำเนินการการคืนเงินคำสั่งซื้อ

เฉพาะคำสั่งซื้อภายใต้สถานะชำระเงินแล้วหรือจัดส่งแล้วเท่านั้นที่สามารถขอคืนเงินได้

  1. ไปที่คำสั่งซื้อที่จะคืนเงิน คลิกหมายเลขคำสั่งซื้อเพื่อไปที่หน้ารายละเอียดคำสั่งซื้อ
  2. คลิก “คืนเงิน” ในรายละเอียดคำสั่งซื้อเพื่อเริ่มต้นการคืนเงิน

3. กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้:

a. จำนวนการคืน

b. เหตุผลในการคืนเงิน

สำหรับจำนวนเงินที่ขอคืนทั้งหมด Ginee จะคำนวณจำนวนเงินสูงสุดที่สามารถขอคืนได้ผ่าน API
กรอกจำนวนแล้วจำนวนเงินคืนทั้งหมดจะแสดงโดยอัตโนมัติ หมายเหตุ: หากมีค่าธรรมเนียมการจัดส่งที่ขอคืนได้ ค่าธรรมเนียมการจัดส่งจะรวมอยู่ในจำนวนเงินที่คืนทั้งหมด หรือคุณจะตั้งค่าเองได้