คุณสามารถกำหนดสถานะการแพ็คสำหรับสินค้าภายในคำสั่งซื้อได้ในรายการคำสั่งซื้อ/รายละเอียด โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะให้สถานะการแพ็ค 2 สถานะ ได้แก่ “ยังไม่ได้แพ็ค” และ “แพ็คแล้ว” ให้คุณเลือก

รายการคำสั่งซื้อสามารถกรองตามสถานะการแพ็คที่ตั้งไว้ และสามารถดูสถานะการแพ็คของสินค้าในคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องได้ในรายการคำสั่งซื้อ