อ่านบทความนี้คุณจะเข้าใจ

 • ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นกลุ่มเมื่อเพิ่มสินค้า Shopee ใน Ginee
 • ผลของการบันทึกเป็นฉบับร่าง

เพิ่มสินค้า

 1. ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อร้านค้า Shopee รองรับการเชื่อมต่อร้านค้า Shopee ในอินโดนีเซีย ประเทศไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และเว็บไซต์อื่นๆ
 2. ไปที่การจัดการสินค้า-รายการสินค้าของ Shopee-เพิ่มสินค้า
 3. เลือกร้านค้าที่ขายสินค้า และรองรับการเผยแพร่สินค้าเดียวกันไปยังร้านค้า Shopee หลายแห่งในประเทศเดียวกัน
 4. เลือกหมวดหมู่ของสินค้า คุณสามารถเลือกแบรนด์ได้หลังจากเลือกหมวดหมู่แล้ว (ข้อจำกัด API)
 1. กรอกข้อมูลสินค้าที่จำเป็นต้องกรอก
 2. รองรับการแก้ไขราคาสินค้า สต็อก SKU เป็นกลุ่ม
 3. รองรับการเลือกทางเลือกการจัดส่งสำหรับสินค้าตามมิติร้านค้า
 4. รองรับการเลือกรูปภาพหลายภาพในคราวเดียวและอัปโหลดไปยังรูปภาพตัวเลือกสินค้าของสินค้าตามลำดับ และรูปภาพสินค้ารองรับการลากและวางเพื่อเปลี่ยนลำดับ

บันทึกเป็นฉบับร่าง

 1. เมื่อเพิ่มสินค้า การบันทึกสินค้าเป็นฉบับร่างจะถูกบันทึกในระบบ Ginee เท่านั้นและจะไม่เผยแพร่ไปยังร้านค้าช่องทาง
 2. เมื่อเผยแพร่สินค้า ระบบจะเผยแพร่สินค้าไปยังร้านค้า Shopee ผ่าน API หากเผยแพร่ล้มเหลว สินค้าที่เผยแพร่ล้มเหลวจะแสดงในแท็บเผยแพร่ล้มเหลว-รายการสินค้าของ Shopee