วิธีการเข้า

ดังที่แสดงในรูป ในเมนูด้านซ้าย ผ่านตัวเลือก “จัดการ” ให้เปิดหน้าการจัดการคลังสินค้า ซึ่งมีฟังก์ชั่นในการค้นหา สร้าง และปรับเปลี่ยนคลังสินค้า

สร้างคลังสินค้าใหม่

ที่ด้านบนขวาของหน้า คลิก “สร้างคลังสินค้าใหม่”

ในหน้าต่างป๊อปอัป ให้ป้อนข้อมูลพื้นฐานของคลังสินค้า

ต้องใช้รหัสคลังสินค้าเมื่อนำเข้าสต็อกสินค้า

สถานะคลังสินค้า——เปิดใช้งาน ซึ่งหมายความว่าคลังสินค้าจะมีส่วนร่วมในการเชื่อมต่อสต็อกสินค้าและการจัดส่ง

สถานะคลังสินค้า——ปิดใช้งาน ซึ่งหมายความว่าคลังสินค้าไม่สามารถมีส่วนร่วมในการ

เชื่อมต่อสต็อกสินค้าและการจัดส่งได้

ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานคลังสินค้า คุณต้องไม่มีคำสั่งซื้อใบคลังสินค้าขาออกและใบ

คลังสินค้าขาเข้าที่รอดำเนินการในคลังสินค้า

คลังสินค้ามีสามประเภท: คลังสินค้าของตัวเอง ร้านค้าของตัวเอง และคลังฝากสต็อกสินค้า

แก้ไขคลังสินค้า

ใช้เพื่อแก้ไขข้อมูลของคลังสินค้าที่มีอยู่ และเนื้อหาจะเหมือนกับหน้าต่างป๊อปอัปของคลังสินค้าที่สร้างขึ้นใหม่