เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ Ginee เข้าใจสถานะทางการตลาดปัจจุบันได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน ปัจจุบัน Ginee มีฟังก์ชั่นใหม่ที่เรียกว่า รายงานการค้าขาย ซึ่งสำหรับทุกสินค้า หมวดหมู่ ช่องทางและร้านค้า เพื่อช่วยคุณในการวิเคราะห์การขาย