ตารางสถิติยอดขายตกคือสถิติข้อมูลของสินค้าที่มียอดขายตกตามกฏเกณฑ์ที่ผู้ขายกำหนดไว้

คุณสามารถดูสินค้าที่มียอดขายตกต่ำในช่องทางร้านค้าของคุณ และสามารถกำหนดตั้งค่าเงื่อนไขสินค้าที่มียอดขายตกด้วยตนเอง ออฟติไมซ์ข้อมูลสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือกำหนดแผนการขายทางตลาดตามตารางสถิติเพื่อแก้ไขสถานะที่มียอดขายตกตำ่ได้เร็วขึ้น

ช่วงสถิติ: สินค้าวางจำหน่ายในร้านค้าที่เชื่อมไว้และยอดขายตำ่

การตั้งค่ายอดขายต่ำ: ภายในช่วงเวลาที่กำหนด จำนวนการขายสินค้าในคำสั่งซื้อเรียบร้อยน้อยกว่า X ข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณปรับการขายตามความต้องการ

คำแนะนำข้อมูลตาราง:

ชื่อสินค้า: ชื่อสินค้า นับเฉพาะสินค้าออนไลน์ที่ตรงตามเงื่อนไขที่เลือก

คุณลักษณะ: ชื่อข้อมูลคุณลักษณะ

SKU: ข้อมูล SKU เหมาะสมกับข้อมูลคุณลักษณะ ปล่อยให้ว่างเปล่าหากไม่มีข้อมูคุณลักษณะใด ๆ

การขายล่าสุด: เวลาที่สร้างคำสั่งซื้อล่าสุด

คำสั่งซื้อทั้งหมด: จำนวนสินค้าที่รวมในคำสั่งซื้อเรียบร้อย ในช่วงเวลาที่แป่งออกเป็นยอดขายต่ำ นับสถานะคำสั่งซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ: จำนวนผู้ซื้อทั้งหมดสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดในช่วงเวลายอดขายต่ำ และจำนวนผู้ซื้อจะคำนวณตามจำนวนหมายเลขโทรศัพท์ แต่ละหมายเลขโทรศัพท์จะคิดเป็นผู้ซื้อหนึ่งคน(จำนวนวันในเงื่อนไขที่ผู้ขายระบุเป็นการคำนวณพื้นฐาน)

จำนวนสินค้าที่ขาย: จำนวนสินค้าทั้งหมดที่ขายในคำสั่งซื้อเรียบร้อย (จำนวนวันในการตั้งค่าของคุณเป็นหลักฐานในการคำนวณ)

คำสั่งซื้อเรียบร้อย: จำนวนคำสั่งซื้อเรียบร้อย สถานะคำสั่งซื้อ = ชำระเสร็จ / พร้อมที่จะจัดส่ง / กำลังจัดส่ง / ส่งถึง (จำนวนวันในเงื่อนไขที่คุณกำหนดจะเป็นหลักฐานในการคำนวณ)

ยอดขายรวม: ยอดขายรวมของคำสั่งซื้อเรียบร้อย (จำนวนวันในเงื่อนไขที่ผู้ขายระบุเป็นการคำนวณพื้นฐาน)

ตารางสถิติสินค้ายอดขายต่ำมีฟังก์ชั่นใดบ้าง และสามารถส่งออกได้หรือไม่?

คุณสามารถส่งออกข้อมูลในรายงานการดำเนินงานและดูประวัติการส่งออกของตารางสินค้ายอดขายตกตำ่ คุณจะเข้าใจข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ายอดขายตกตำ่บางอย่างได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณยังสามารถออฟติไมซ์ข้อมูลหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดของสินค้าที่ยังไม่ได้ขายออกโดยเร็วที่สุด