Ginee สนับสนุนให้คุณดูประวัติคำสั่งซื้อของ Shopee ในรายละเอียดคำสั่งซื้อ ข้อมูลที่คุณจะมองเห็นได้มีดังนี้

  1. ตั้งคำสั่งซื้อ
  2. คำสั่งซื้อถูกยกเลิก
  3. ผู้ขายปฏิเสธที่จะยกเลิกการสมัคร
  4. จัดส่งตามคำสั่งซื้อแล้ว
  5. คำสั่งซื้อถูกส่งคืน
  6. ผู้ขายปฏิเสธคำขอคืนสินค้
  7. ดำเนินรคำสั่งซื้อเสร็จสิ้น