1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าร้านค้าของคุณซิงโครไนซ์กับ Ginee แล้ว จากนั้นคลิกเมนู “สินค้า” และคลิก “เพิ่มสินค้า”

    2.  เลือกร้านค้าและหมวดหมู่สินค้า

    3.  กรอกข้อมูลในคอลัมน์ให้สมบูรณ์ โดยเฉพาะคอลัมน์ที่มี* (จำเป็นต้องกรอก)

    4. หากข้อมูลทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถอัปโหลดสินค้าโดยคลิกที่ “โชว์” แล้วสินค้าของคุณจะใช้งานได้