คุณสามารถสร้างหน้าสมาชิกพิเศษสำหรับร้านค้าของคุณผ่าน Ginee  หน้านี้จะช่วยให้ลูกค้ารับรู้ร้านค้าของคุณ เข้าใจวิธีการทำงานของโปรแกรมสมาชิก วิธีการสะสมคะแนน ฯลฯ

เปิดบัญชีสมาชิกโดยลงทะเบียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และกรอกข้อมูลส่วนตัวให้สมบูรณ์ (ชื่อ เพศ DOB และอีเมล)