รายการสินค้า

ช่องทางจำหน่ายสินค้า > Ginee POS

– สินค้า POS คือ สินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้าผูกกับร้าน POS
– เมื่อสต๊อกสินค้าในคลังสินค้าที่ผูกกับร้าน POS เพิ่มขึ้นหรือลดลง สต๊อกสินค้าของร้าน POS ก็จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามไปด้วย
– ไม่รองรับการแก้ไขสต็อคสินค้าของร้าน POS ระบบจะนำ MSKU ที่มีอยู่ไปใช้
– สินค้าหลักหลายรูปแบบจะแสดงเป็นสินค้าเดียวสำหรับแต่ละรูปแบบในช่องทางสินค้า Ginee POS

ราคาสินค้า

ระบบจะไม่แปลงราคาสินค้าหากสกุลเงินของสินค้าหลักและร้านค้า POS แตกต่างกัน (ตัวอย่าง: ราคาสินค้าหลัก: $100 แต่สกุลเงินของร้านค้า POS คือ Rp ระบบจะแสดง Rp 100 เป็นราคาเดิมโดยตรง)
– ราคาดั้งเดิม : เบื้องต้นระบบจะใช้ราคาจาก MSKU และสามารถแก้ไขได้ (สามารถเปลี่ยนได้จากเมนู Price Management และ Channel Product)
– ราคาส่วนลด : เบื้องต้นระบบจะใช้ราคาจาก MSKU และสามารถแก้ไขได้เป็นราคาส่วนลดของร้าน POS (สามารถเปลี่ยนได้จาก Channel Product เท่านั้น)

คัดลอกสินค้า

ไม่รองรับการคัดลอกสินค้าจากและไปยังร้าน Ginee POS

แก้ไขสินค้า

การแก้ไขชื่อสินค้าใน สินค้าหลัก จะเปลี่ยนชื่อสินค้าใน Ginee POS ด้วย

ลบสินค้า

การลบสินค้าในรายการสต็อคจะเป็นการลบสินค้าใน Ginee POS ด้วย

หากต้องการดาวน์โหลดคู่มือแบบเต็มโปรดคลิก คู่มือ Ginee POS