คุณสามารถเพิ่มกฎคะแนนและกำหนดว่าจะให้คะแนนแก่ลูกค้าของคุณได้อย่างไร กฎเหล่านี้จะเหมาะสมกับการสะสมคะแนนในหน้าสมาชิก