รายงานการขายของช่องทางประกอบด้วยข้อมูลการขายตามช่องทาง (แพลตฟอร์ม) ของสินค้าที่ขายออก

  • แพลตฟอร์มที่รองรับ: ทุกแพลตฟอร์มสามารถเชื่อมต่อกับรายงาน Ginee ได้
  • แสดงรายงานสถิติตามช่วงเวลา: ข้อมูลรายงานจะแสดงสถิติหนึ่งวันก่อนหน้านี้โดยค่าเริ่มต้น แต่ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรายงานช่วงเวลาได้
  • ข้อกำหนดของรายงาน: เวลารายงานหมายถึงเวลาสั่งซื้อ ข้อมูลคำสั่งซื้อทั้งหมดที่สั่งมาในวันนี้จะถูกป้อนลงในรายงานข้อมูลของวันพรุ่งนี้โดยค่าเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันจากสภาพคำสั่งซื้อได้คาดไว้เพื่อเพิ่มความแม่นยำของข้อมูลรายงาน

คำอธบายฟังก์ชั่น:

1. มีตัวกรองการค้นหาพิเศษ ตั้งค่าตัวกรองและคลิก “ค้นหา”

2. สามารถดูความหมายและตัวกรองของรายงานได้ เลื่อนเมาส์และคลิกที่มุมขวาบนเพื่อดูความหมายเฉพาะในสองวิธีที่แตกต่างกัน

3. หากต้องการดูการแสดงผลโดยเฉพาะ คุณสามารถจัดประเภทคำสั่งซื้อ แล้วคลิกปุ่มกำหนดเองเพื่อนำไปใช้

4. หากคุณต้องการดาวน์โหลดรายงานข้อมูล กรุณากรอกจำนวนหน้าที่คุณต้องการดาวน์โหลดและจำนวนข้อมูลในหนึ่งหน้า คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลสถิติเป็นช่วงเวลา 1 ปี