26 มีนาคม พ.ศ. 2564 เพื่อแก้ปัญหาสต็อกล็อคใกลายเป็นจำนวนลบ การจัดการสต็อกได้รับการอัปเดตด้วยฟังก์ชั่นใหม่หลายประการ ได้แก่:

  1. สต็อก SKU เปลี่ยนไปเป็น มาสเตอร์ SKU
  2. สนับสนุนสต็อกสินค้าจัดการข้อมูลสต็อกของสินค้าหลัก
  3. สนับสนุนสร้างมาสเตอร์ SKU อย่างรวดเร็วตามมิติสินค้าของสินค้าหลัก
  4. สนับสนุนนำเข้าสร้างสินค้าหลักเป็นกลุ่มตามสินค้าช่องทางหรือแต่ละร้าน และสามารถลบเป็นกลุ่ม
  5. สนับสนุนการเชื่อมสินค้าที่ไม่มี SKU กับมาสเตอร์ SKU (มาสเตอร์ SKU จะถูกเชื่อมไว้กับสินค้าช่องทางโดยตรง)
  6. สนับสนุนเชื่อมต่อหรือเลิกเชื่อมต่อมาสเตอร์ SKU กับสินค้าช่องทางเป็นกลุ่ม
  7. สนับสนุนดูประวัติการเชื่อมต่อมาสเตอร์ SKU
  8. สนับสนุนดูความล้มเหลวในการอัปเดตสต็อก บันทึกประวัติการแก้ไขสต็อกร้านค้า
  9. สนับสนุนแก้ไขเป็นกลุ่ม นำเข้าสต็อกเพื่อปลอดภัยของมาสเตอร์ SKU
  10. สนับสนุนแก้ไขราคาซื้อเฉลี่ยในรายการ