คอลัมน์ “ผู้ซื้อ” ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซื้อที่สั่งซื้อสินค้า ซึ่งจะขึ่นอยู่กับข้อมูลที่ช่องทางหรือช่องทางอื่นๆ ของคุณให้มา

หากต้องการดูข้อมูลชื่อผู้ซื้อจากคำสั่งซื้อของคุณ:

  1. เข้าสู่ระบบ Ginee เปิดแท็บ “คำสั่งซื้อ”
  2. ในคอลัมน์ “ผู้ซื้อ” คุณจะเห็นชื่อผู้ซื้อจากคำสั่งซื้อ