หากคุณทำโปรโมชั่นสินค้าและยังไม่ได้เชื่อมต่อที่ Ginee หรือช่องทางอื่น คุณสามารถเชื่อมต่อสำหรับโปรโมชั่นนั้นได้โดยคลิกปุ่ม “เชื่อมต่อ” ในหน้าการตั้งค่าโปรโมชั่นของคุณ