เชื่อว่าผู้ขายหลายรายจะกระตุ้นผู้ซื้อให้ซื้อโดยการตั้งโปรโมชั่นลดราคาซึ่งจะช่วยเพิ่มยอดขาย ใน Ginee คุณสามารถสร้างโปรโมชั่นลดราคา Shopee สำหรับสินค้าหลายรายการในครั้งเดียวโดยไม่ต้องไปที่ศูนย์ผู้ขายเพื่อเปลี่ยนและสร้างซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไม่เพียงแต่ประหยัดเวลาและยังปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการร้านค้าของคุณอีกด้วย
จะสร้างโปรโมชั่นลดราคา Shopee ใน Ginee ได้อย่างไร?
ขั้นตอนที่ 1: เผยแพร่ – โปรโมชั่นลดราคา – สร้างโปรโมชั่น

ขั้นตอนที่ 2: เลือกร้านค้าที่ต้องการสร้างโปรโมชั่นลดราคา ตั้งชื่อโปรโมชั่น ป้อนเวลาของโปรโมชั่น และสุดท้ายเลือกสินค้าที่ต้องการเข้าร่วมในโปรโมชั่นลดราคา

ขั้นตอนที่ 3: หลังจากเลือกสินค้าที่ต้องการเข้าร่วมในโปรโมชั่นลดราคาแล้ว ให้กรอกส่วนลดและจำกัดการซื้อ
ที่ต้องการ แล้วคลิกสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างโปรโมชั่น

PS: ผลิตภัณฑ์เดียวกันไม่สามารถเข้าร่วมในกิจกรรมส่วนลดที่แตกต่างกันได้ในเวลาเดียวกัน แต่สามารถตั้งค่ากิจกรรมส่วนลดในช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้