ก่อนหน้านี้ Ginee WMS รองรับการตั้งค่าตัวเลือกและใช้ PDA ในการหยิบ แต่ต้องพิมพ์รายการเบิกสินค้าก่อนทำการเบิกสินค้า ดังนั้น เพื่อลดต้นทุนในด้านกระดาษ Ginee จึงเปิดตัวฟีเจอร์ การหยิบด้วยตะกร้า.
หลังจากใช้ตะกร้าเพื่อหยิบสินค้าแล้ว ผู้บรรจุสามารถบรรจุสินค้าลงในตะกร้าได้อย่างรวดเร็วโดยการสแกนบาร์โค้ดที่ตะกร้าหยิบซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

การสร้างตะกร้าหยิบ

 • สามารถสร้างตะกร้าได้สูงสุด 100 อันในคราวเดียว
 • หากปริมาณที่สร้างมากกว่า 1 ชื่อตะกร้าจะถูกแก้ไขอัตโนมัติเป็น “ชื่อตะกร้าหยิบ-ปริมาณ” เช่น PB-1, PB-2
 • ภายใต้คลังสินค้าเดียวกัน ชื่อตะกร้าหยิบไม่สามารถทำซ้ำได้ แต่คลังสินค้าที่แตกต่างกันสามารถมีชื่อตะกร้าหยิบเหมือนกันได้
 1. ไปที่การตั้งค่าคลังสินค้า > เลือกการจัดการตะกร้าหยิบ > คลิกใหม่
 2. เลือกคลังสินค้า (1) > ป้อนชื่อตะกร้า(2) > ป้อนจำนวนที่สร้าง (3) > ป้อนหมายเหตุ (1) ถ้ามี > คลิกตกลง (5) หลังจากตกลง
 3. การสร้างตะกร้าหยิบเสร็จสิ้น ตอนนี้ ตะกร้าหยิบจะปรากฏในรายการ

การลบตะกร้าหยิบ

 • สามารถลบได้เฉพาะตะกร้าหยิบที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อเท่านั้น (ตะกร้าหยิบที่มีคำสั่งซื้อเชื่อมไว้ไม่สามารถลบได้)
 1. ไปที่การตั้งค่าคลังสินค้า > เลือกการจัดการตะกร้าหยิบ
 2. ลบใบเดียว: คลิกลบ (1) ในส่วน “การลบ” > คลิกตกลง (3)
 3. ลบจำนวนมาก: ทำเครื่องหมายที่ตะกร้าที่คุณต้องการลบ (2A) จากนั้นคลิก ลบ (2B) เหนือส่วน “บาร์โค้ดตะกร้าหยิบ” > คลิก ตกลง (3)

แก้ไขตะกร้าหยิบ

 1. ไปที่การตั้งค่าคลังสินค้า > เลือกการจัดการตะกร้าหยิบ
 2. (รองรับการแก้ไขแบบเดี่ยวเท่านั้น) คลิกแก้ไข (1) ในส่วน “การดำเนินการ” > แก้ไขชื่อตะกร้าหยิบและ/หรือหมายเหตุ ตามต้องการ (2) > คลิกตกลง (3)

การพิมพ์บาร์โค้ดตะกร้าหยิบ

 1. ไปที่การตั้งค่าคลังสินค้า > เลือกการจัดการตะกร้าหยิบ
 2. พิมพ์ใบเดียว: คลิกพิมพ์บาร์โค้ด (1) ในส่วน “การดำเนินการ”
 3. พิมพ์หลายใบ: ติ๊กตะกร้าที่คุณต้องการพิมพ์ (2A) > คลิกพิมพ์เป็นชุด(2B)
 4. ตัวอย่างก่อนพิมพ์จะเปิดขึ้นในแท็บใหม่
 5. หลังจากพิมพ์บาร์โค้ดตะกร้า แล้ว คุณสามารถติดไว้ที่ตะกร้าได้

การเชื่อมตะหร้าหยิบเข้ากับรายการขาออก (การหยิบ PDA ด้วยตะกร้าหยิบ)

 • สามารถใช้งานได้จาก PDA เท่านั้น (ไม่รองรับการเชื่อมรายการขาออก WMS เพื่อเลือกตะกร้าจากเว็บไซต์ WMS)
 • การเชื่อมโยงตะกร้ากยิบ เข้ากับรายการขาออกสามารถทำได้เฉพาะเมื่อเลือกคำสั่งซื้อเท่านั้น (ไม่มีการตั้งค่าอื่นใดที่จะผูกรายการเหล่านั้น)
 • ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง:หนึ่งตะกร้า สามารถผูกกับรายการขาออกได้ครั้งละหนึ่งรายการเท่านั้น (ไม่รองรับการเชื่อมตะกร้าหนึ่งรายการกับรายการขาออกหลายรายการ หรือเชื่อมโยงรายการขาออกหนึ่งรายการกับตะกร้าหลายรายการ)
 • เฉพาะรายการขาออกในการสนับสนุนสถานะ “การเบิกสินค้า” ที่จะเชื่อมโยงกับตะกร้า หากรายการขาออกเข้าสู่สถานะ “กำลังบรรจุ” จะไม่รองรับการรวม

 1. เข้าสู่ระบบ Ginee PDA ไปที่การหยิบสินค้า
 2. คลิกสัญลักษณ์การตั้งค่าที่มุมขวาบน (1) > เปิดใช้งานสวิตช์การหยิบด้วยตะกร้า (2) > คลิกยืนยัน (3)
 3. เพื่อเริ่มการเลือก ให้คลิกที่รายการขาออกที่คุณต้องการเลือก
 4. เริ่มหยิบสินค้าโดยสแกนสินค้าตามปกติ
 5. สแกนบาร์โค้ดตะกร้าผูกเข้ากับรายการขาออก
 6. การเลือกเสร็จสิ้น ขณะนี้รายการขาออกจะย้ายไปที่สถานะ “กำลังบรรจุ” โดยมีชื่อตะกร้าหยิบปรากฏขึ้น
  – ชื่อตะกร้าหยิบรับสินค้าจะแสดงเฉพาะในแท็บ “กำลังเลือก” และ “ที่จะบรรจุ” และแท็บ “ทั้งหมด” (คำสั่งซื้อในสถานะ “กำลังถูกเลือก” ยังคงไม่มีตะกร้าหยิบรับสินค้าผูกไว้กับคำสั่งซื้อเหล่านั้น คำสั่งซื้อใน “กำลังรอขาออก” ปลดตะกร้าหยิบเรียบร้อยแล้ว)
  – หากมีตะกร้าที่ผูกไว้กับรายการขาออก สามารถสแกน/ป้อนบาร์โค้ดตะกร้าเพื่อค้นหารายการขาออกได้

การยกเลิกการเชื่อมโยงตะกร้าหยิบไปยังรายการขาออก (PDA)

A. การเลิกผูกด้วยตนเอง: โดยการคลิกปุ่ม “เลิกผูก” ตามลำดับ

B.เลิกผูกอัตโนมัติ: เมื่อสถานะรายการขาออกเปลี่ยนเป็น “กำลังรอขาออก”ตะกร้ารับสินค้าจะถูกปลดออกจากรายการขาออกโดยอัตโนมัติ จากนั้นตะกร้ารับสินค้าจะสามารถผูกกับรายการขาออกอื่นได้อีกครั้ง

บันทึกประวัติการผูก

 • รองรับเฉพาะบันทึกในช่วง 7 วันที่ผ่านมา (รวมวันนั้นด้วย)
 • เหตุผลในการยกเลิกการผูกมัด:
 1. แพ็คเกจที่ผิดปกติจะถูกปลดออกโดยอัตโนมัติ
 2. การบรรจุเสร็จสมบูรณ์
 3. ยกเลิกการผูกด้วยตนเอง
 4. ทำเครื่องหมายคำสั่งซื้อด้วยตนเองว่าผิดปกติ ยกเลิกการผูกโดยอัตโนมัติ

รีวิวแพ็คเกจ PDA

หากมีตะกร้าหยิบที่ผูกไว้กับรายการขาออก สามารถสแกน/ป้อนบาร์โค้ดตะกร้าหยิบเพื่อค้นหารายการขาออกได้

รีวิวแพ็คเกจ WMS

หากมีตะกร้าหยิบที่ผูกไว้กับรายการขาออก สามารถสแกน/ป้อนบาร์โค้ดตะกร้าหยิบเพื่อค้นหารายการขาออกได้

สแกน PDA และแพ็ค

หากมีตะกร้าหยิบ ที่ผูกไว้กับรายการขาออก สามารถสแกน/ป้อนบาร์โค้ดตะกร้าหยิบ เพื่อค้นหารายการขาออกได้

WMS สแกนและแพ็ค

 • หากมีตะกร้าหยิบที่ผูกไว้กับรายการขาออก สามารถสแกน/ป้อนบาร์โค้ดตะกร้าหยิบ เพื่อค้นหารายการขาออกได้
 • รองรับการพิมพ์ใบปะหน้าการจัดส่ง โดยตรงจากหน้าสแกนและแพ็ค
  1. หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งปลั๊กอินเครื่องพิมพ์ โปรดติดตั้งก่อนโดยคลิก “ปลั๊กอินเครื่องพิมพ์”
  2. หลังจากเปิดใช้งานสวิตช์ “พิมพ์ฉลากการจัดส่งหลังการบรรจุ” ฉลากการจัดส่งจะถูกพิมพ์ทันทีหลังจากบรรจุแต่ละบรรจุภัณฑ์
  3. คลิก “พิมพ์” เพื่อพิมพ์ฉลากการจัดส่งครั้งเดียวด้วยตนเอง
  – พิมพ์ฉลากแล้ว: ไม่ (ไม่ได้พิมพ์ฉลากการจัดส่ง), ใช่ (พิมพ์ฉลากการจัดส่งแล้ว)

การตั้งค่าบทบาท

ทุกคนสามารถบันทึกการผูกข้อมูลได้ ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าการอนุญาต

เลือก การตั้งค่าคลังสินค้า > การจัดการถังเบิกสินค้า > ดูและ/หรือการดำเนินงาน
A. ดู: ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงเมนูการจัดการตะกร้าหยิบและดูข้อมูลเท่านั้น สามารถดูได้เฉพาะข้อมูลที่ได้รับอนุญาตจากคลังสินค้าเท่านั้น

B. การดำเนินการ: รวมถึงการสร้างตะกร้าหยิบ, การแก้ไขตะกร้าหยิบ และการลบตะกร้าหยิบ