บทความ 1:นโยบายการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อคืออะไร?วิธีการตั้งค่านโยบายการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อ?ข้อจำกัดของนโยบายการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อคืออะไร?

1)นโยบายการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อคือ Ginee chat จะระบุลูกค้าที่ส่งแชทมาสอบถามแต่ยังไม่ได้ทำการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ และแนะนำแนวทางให้ผู้ใช้ทำการสั่งซื้อ ซึ่งเอื้อต่อการเพิ่มจำนวนคำสั่งซื้อในร้านค้า
2)หากร้านค้าต้องการตั้งค่านโยบายการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อ สามารถไปที่หน้าความช่วยเหลือการแจ้งเตือน เลือกแท็บ “การแจ้งเตือนคำสั่งซื้อ” แล้วคลิกปุ่ม “เพิ่มนโยบาย” เพื่อตั้งค่าการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อ โดยสามารถตั้งค่านโยบายการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อได้สูงสุดสี่รายการในแต่ละรายการอนุญาต
หลังจากตั้งค่านโยบายการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อแล้ว ให้คลิกปุ่ม “การผสาน” เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่านโยบาย
หมายเหตุ: สถานะนโยบายที่สร้างโดยค่าเริ่มต้นจะเป็น “ปิดใช้งาน” คุณต้องกรอกร้านค้าที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ก่อนคลิก เปิดใช้งาน~
นอกจากนี้ การ Ginee chat ยังมีนโยบายเริ่มต้นสำหรับร้านค้าอีกด้วย ซึ่งร้านค้าสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานนโยบายเริ่มต้นเหล่านี้หลังจาก “การผสาน” และใช้งานได้โดยตรง
3) ปัจจุบันแต่ละไซต์รองรับการตั้งค่านโยบายการแจ้งเตือนได้ถึง 50 รายการ
นโยบายรองรับการตั้งค่าช่วงเวลาในการใช้งานที่แตกต่างกัน และร้านค้าเดียวกันไม่สามารถเชื่อมโยงนโยบายกับช่วงเวลาในการใช้งานทับซ้อนกันได้

บทความ 2: นโยบายการแจ้งเตือนการชำระเงินคืออะไร? วิธีการตั้งค่านโยบายการแจ้งเตือนการชำระเงิน? ข้อจำกัดของนโยบายการแจ้งเตือนการชำระเงินคืออะไร?

1)นโยบายการแจ้งเตือนการชำระเงินคือ Ginee Chat จะระบุลูกค้าที่ยังไม่ได้ชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อและแจ้งเตือนให้ลูกค้าชำระเงินโดยอัตโนมัติ ซึ่งเอื้อต่อการเพิ่มอัตราการชำระเงินตามคำสั่งซื้อของร้านค้า
2)หากร้านค้าต้องการตั้งค่านโยบายการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อ สามารถไปที่หน้าความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแจ้งเตือน เลือกแท็บ “การแจ้งเตือนการชำระเงิน” แล้วคลิกปุ่ม “เพิ่มนโยบาย” เพื่อตั้งค่าการแจ้งเตือนการชำระเงิน นโยบายการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อแต่ละรายการอนุญาตให้ตั้งค่าเนื้อหาเตือนการชำระเงินได้สูงสุดสี่รายการ
หลังจากตั้งค่านโยบายการแจ้งเตือนการชำระเงินแล้ว ให้คลิกปุ่ม “การผสาน” เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่านโยบาย
หมายเหตุ: สถานะนโยบายที่สร้างโดยค่าเริ่มต้นจะเป็น “ปิดใช้งาน” คุณต้องกรอกร้านค้าที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ก่อนคลิก เปิดใช้งาน~
นอกจากนี้ Ginee chat ยังมีนโยบายเริ่มต้นสำหรับร้านค้าอีกด้วย ร้านค้าสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานนโยบายเริ่มต้นเหล่านี้หลังจาก “การผสาน” และใช้งานได้โดยตรง
3) ปัจจุบันแต่ละไซต์รองรับการตั้งค่านโยบายการแจ้งเตือนได้ถึง 50 รายการ
นโยบายรองรับการตั้งค่าช่วงเวลาในการใช้งานที่แตกต่างกัน และร้านค้าเดียวกันไม่สามารถเชื่อมโยงนโยบายกับช่วงเวลาในการใช้งานทับซ้อนกันได้

บทความ 3:นโยบายการเตือนให้รีวิวคืออะไร? วิธีการตั้งค่านโยบายการเตือนให้รีวิว? นโยบายการเตือนให้รีวิวมีข้อจำกัดอย่างไร?

1)นโยบายการแจ้งเตือนให้รีวิวคือ Ginee Chat จะระบุลูกค้าที่ไม่ได้รีวิวหรือให้คะแนนหลังจากสั่งซื้อเสร็จโดยอัตโนมัติ และระบบจะเชิญลูกค้าให้เขียนรีวิว ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการให้คะแนนร้านค้าของผู้ขาย
2)หากร้านค้าต้องการตั้งค่านโยบายการแจ้งเตือนการรีวิว สามารถไปที่หน้าความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแจ้งเตือน เลือกแท็บ “ตรวจสอบการแจ้งเตือน” แล้วคลิกปุ่ม “เพิ่มนโยบาย” เพื่อตั้งค่าการแจ้งเตือนการรีวิว
หลังจากตั้งค่านโยบายการแจ้งเตือนการรีวิวแล้ว ให้คลิกปุ่ม “การผสาน” เพื่อสิ้นสุดการตั้งค่านโยบาย
หมายเหตุ: สถานะนโยบายที่สร้างโดยค่าเริ่มต้นจะเป็น “ปิดใช้งาน” คุณต้องกรอกร้านค้าที่เกี่ยวข้องให้สมบูรณ์ก่อนคลิก เปิดใช้งาน~
นอกจากนี้ Ginee chat ยังมีนโยบายเริ่มต้นสำหรับร้านค้าอีกด้วย ร้านค้าสามารถเลือกที่จะเปิดใช้งานนโยบายเริ่มต้นเหล่านี้หลังจาก “การผสาน” และใช้งานได้โดยตรง
3) ปัจจุบันแต่ละไซต์รองรับการตั้งค่านโยบายการแจ้งเตือนได้ถึง 50 รายการ
นโยบายรองรับการตั้งค่าช่วงเวลาในการใช้งานที่แตกต่างกัน และร้านค้าเดียวกันไม่สามารถเชื่อมโยงนโยบายกับช่วงเวลาในการใช้งานทับซ้อนกันได้

บทความ 4:วิธีส่งคำเชิญการติดตามให้ลูกค้าลาซาด้า?

ร้านค้าสามารถเปิดหน้าต่างแชทได้โดยตรง ในกล่องสนทนาของ Lazada หากผู้ใช้ไม่ใช่ผู้ติดตามร้านค้า ร้านค้าสามารถคลิกปุ่ม “เชิญให้ติดตาม” ได้โดยตรง และสามารถส่งข้อความการ์ดเชิญผู้ใช้ให้ติดตามร้านค้าได้โดยตรง
หลังจากที่ผู้ใช้ติดตามร้านค้า ป้ายกำกับ “ผู้ติดตามร้านค้า” จะแสดงในหน้าต่างปัจจุบัน หลังจากที่ผู้ใช้กลายเป็นผู้ติดตามร้านค้า ปุ่ม “คำเชิญ” จะถูกซ่อนไว้ในหน้าต่างการสนทนา
การเชิญผู้ใช้ให้ติดตามร้านค้าด้วยตนเองสามารถเพิ่มจำนวนผู้ติดตามร้านค้าได้ ซึ่งเอื้อต่อการรักษาฐานลูกค้าและเพิ่มอัตราการซื้อขายได้~