Shopee โปรโมทสินค้าโดยอัตโนมัติช่วยอะไรคุณได้บ้าง ด้วยการใช้ฟังก์โปรโมทสินค้าโดยอัตโนมัติของ Ginee คุณไม่จำเป็นต้องไปที่ศูนย์ผู้ขายเพื่อคลิกโปรโมทสินค้าด้วยตนเองทุกๆ 4 ชั่วโมง ระบบจะโปรโมทสินค้าในคิวตามลำดับโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อเพื่อเพิ่มโอกาสในการเปิดเผยของผลิตภัณฑ์และรับการเข้าชมแพลตฟอร์มมากขึ้น

คลิกเพื่อดูวิดีโอสอนโดยตรง

https://youtu.be/A9AgUH_tk2U

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่โปรโมชั่น>โปรโมทสินค้าโดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนที่ 2: ไปที่ร้านค้า แก้ไข>เพิ่มสินค้า เลือกสินค้า คลิกเพื่อบันทึก

หลังจากคลิกบันทึก ในสภาพเปิดสถานะอยุ่ [ตั้งค่าเป็นโปรโมทสินค้าผลัดกัน]: เลือกสินค้า 1-30รายการ เพิ่มสินค้าเข้าคิวโปรโมทสินค้าผลัดกัน และหลังจากโปรโมทเสร็จ จะโปรโมทสินค้าผลัดกัน [ตั้งค่าเป็นโปรโมทสินค้าคงที่]: เพิ่มสินค้าไปยังคิวโปรโมทสินค้าคงที่ เลือกสินค้าน้อยกว่า 5 รายการ หลังจากโปรโมทเสร็จสิ้น สินค้าเหล่านี้จะโปรโมทแบบวงกลม [ลบออก]: นำสินค้าออกจากคิวโปรโมทสินค้า สังเกต: [1] สินค้าสูงสุด 5 รายการในคิวโปรโมทสินค้าคงที่ และสินค้าสูงสุด 25 รายการในคิวโปรโมทสินค้าคงที่และโปรโมทสินค้าผลัดกัน [2] หากตั้งค่าสินค้าไว้เป็นโปรโมทสินค้าแล้ว จะจะหยุดโปรโมทด้วยตนเองไม่ได้ ระบบจะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติได้หลังจาก 4 ชั่วโมงเท่านั้น [3] ลำดับความสำคัญของท็โปรโมทสินค้าคงที่จะสูงกว่าโปรโมทสินค้าผลัดกัน ถ้าสินค้าถูกเพิ่มเข้าในคิวโปรโมทสินค้าคงที่และโปรโมทสินค้าผลัดกัน สินค้าที่อยู่ในคิวโปรโมทสินค้าคงที่จะถูกดำเนินการก่อน