สถานะโปรโมชั่นแบ่งออกเป็นสามอย่าง: อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังไม่เริ่มและเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถจัดการกิจกรรมโปรโมชั่นในช่องต่างๆในหน้าการตั้งค่าโปรโมชั่น

ปัจจุบัน Ginee สนับสนุนการดำเนินการดังต่อไปนี้ ได้แก่ เพิ่มกิจกรรมโปรโมชั่น การโชว์สินค้า ซิงโครไนซ์กิจกรรมโปรโมชันไปยังช่องทาง แก้ไข ลบ และสิ้นสุดโปรโมชั่น

หมายเหตุ:

โปรดทราบว่าเมื่อลบกิจกรรมโปรโมชั่นแล้ว จะไม่ได้ฟื้นฟู เช่นเดียวกัน เมื่อกิจกรรมโปรโมชั่นหยุดลง สถานะจะเปลี่ยนเป็น “เสร็จสมบูรณ์” ทันทีและไม่สามารถฟื้นฟูได้