Ginee จะช่วยคุณตั้งกฎการกรอกหมายเลขใบกำลับสินค้าโดยอัตโนมัติสำหรับ Lazada Marketplace ของคุณ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อรับทราบหมายเลขใบกำลับสินค้า Lazada ของคุณ:

ปัจจุบันเรามี 3 วิธีสำหรับหมายเลขใบกำลับสินค้าโดยจะอธิบายดังนี้:

  1. สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามหมายเลขคำสั่งซื้อ

หลังจากตั้งค่าที่ร้านค้าแล้ว หมายเลขใบกำลับสินค้าแพคเกจ Lazada จะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติตามคำนำหน้า + หมายเลขคำสั่งซื้อ ซึ่งหมายเลขนี้สามารถแก้ไขได้

2. สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามหมายเลขที่กำหนดเอง

หลังจากตั้งค่าที่ร้านแล้ว หมายเลขใบกำลับสินค้า Lazada จะเพิ่มโดยอัตโนมัติตามคำนำหน้า + หมายเลขกำหนดที่สามารถตั้งค่าได้ด้วยตัวเอง  ซึ่งสามารถแก้ไขได้

3. กรอกข้อมูลด้วยตนเอง

หลังจากตั้งค่าที่ร้านแล้ว หมายเลขใบกำลับสินค้าที่แพ็คเกจ Lazada จะให้คุณกรอกหมายเลขใบกำลับสินค้าด้วยตนเองและไม่รองรับการกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติ