คุณสามารถเผยแพร่หรือเลิกจำหน่ายสินค้า Tokopedia โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

1.เลือกสินค้าทีละรายการหรือเลือกหลายสินค้าด้วยกัน

-เปิด “รายการสินค้า Tokopedia” คลิก “

เผยแพร่/เลิกจำหน่าย” ใน “การตั้งค่า” เพื่อเผยแพร่/เลิกจำหน่ายสินค้าตามลำดับ

2. เปิด “รายการสินค้า Tokopedia” เลือกสินค้าหลายรายการพร้อมกัน และคลิก “

เผยแพร่/เลิกจำหน่าย” ที่ด้านล่างของ “รายการสินค้า” เพื่อเผยแพร่/เลิกจำหน่ายเป็นกลุ่ม