(1) เวอร์ชันใหม่ของการจัดการสต็อกจะไม่เชื่อมต่อ

SKU หลักตามแพลตฟอร์ม SKU อีกต่อไป SKU หลักจะเชื่อมต่อกับตัวเลือกสินค้าในช่องทางโดยตรง แต่ละตัวเลือกสินค้าช่องทางสามารถเชื่อมต่อ 1 SKU หลักเท่านั้น สินค้าช่องทางที่ไม่มี SKU สามารถเชื่อมต่อกับ SKU หลักได้

This image has an empty alt attribute; its file name is 主商品入口-3-1024x435.png
This image has an empty alt attribute; its file name is 绑定渠道商品入口-2-1024x385.png

(2) การเชื่อมต่อสินค้าช่องทางหรือการเลิก

เชื่อมต่อ SKU หลักที่เชื่อมต่อไว้สามารถทำได้ที่ Ginee เท่านั้น ไม่ต้องแก้ไขในช่องศูนย์ผู้ขาย

(3) ขั้นตอนในการเชื่อมต่อหรือเลิกเชื่อมต่อเป็นกลุ่ม:

การเลิกเชื่อมต่อเป็นกลุ่ม:

● ไปที่รายการสินค้าหลัก – กด SKU หรือ SKU หลักเพื่อค้นหาสินค้าหลัก – SKU หลัก – คลิกข้อมูลการเชื่อมต่อ ตรวจสอบข้อมูลเชื่อมต่อ SKU หลัก

●ในหน้าต่างป๊อปอัป – เชื่อมต่อ: แสดงสินค้าช่องทางที่เชื่อมต่อ SKU หลัก หน้าต่างป๊อปอัป – ทั้งหมด: แสดงสินค้าช่องทางทั้งหมดที่เชื่อมต่อกับ Ginee

●สลับไปที่แท็บป๊อปอัป – เชื่อมต่อ ตรวจสอบสินค้าและยกเลิกการเชื่อมต่อ

●หรือในรายการสินค้าช่องทางโดยตรง – คลิกที่ SKU หลักเพื่อข้ามไปค้นหา SKU ที่เชื่อมต่อ

เชื่อมต่อเป็นกลุ่ม

:

This image has an empty alt attribute; its file name is b-解绑-2-1024x402.png

● ไปที่รายการสินค้าหลัก-ค้นหา SKU หลักที่จะเชื่อมต่อ-คลิกที่ข้อมูลการเชื่อมต่อเพื่อให้หน้าต่างป๊อปอัปข้อมูลการเชื่อมต่อของ SKU หลักปรากฏขึ้น

● ค้นหาชื่อสินค้าช่องทางและ SKU สินค้าช่องทางในหน้าต่างป๊อปอัปเพื่อค้นหาสินค้าช่องทาง หากสินค้าช่องทางถูกเชื่อมต่อกับ SKU หลักอื่นๆ คุณต้องยกเลิกการเชื่อมต่อแล้วเชื่อมต่อ SKU หลักนี้

This image has an empty alt attribute; its file name is B-绑定-2-1024x687.png

บันทึกเชื่อมต่อ:

● บันทึกการเชื่อมต่อและการยกเลิกเชื่อมต่อของ SKU หลักและสินค้าช่องทางจะถูกบันทึกไว้ในบันทึกการเชื่อมต่อของสินค้าหลัก

●ข้ามไปที่ – รายการสินค้าหลัก – ค้นหา SKU หลัก – จัดการ – ประวัติการเชื่อมต่อ ที่นี่คุณสามารถตรวจสอบประวัติการเชื่อมต่อ

This image has an empty alt attribute; its file name is B-绑定记录入口-2-1024x417.png
This image has an empty alt attribute; its file name is B-b绑定记录-2-1024x324.png