คุณสามารถคลิก“ กลุ่มลูกค้า” ด้านล่าง“ เพิ่มลูกค้า” ในหน้าการจัดการลูกค้า แล้วคุณจะได้เข้าสู่หน้ากลุ่มลูกค้าเพื่อจัดการข้อมูลกลุ่มและสร้าง“ กลุ่มใหม่”  โปรดทราบว่าชื่อกลุ่มต้องมีความยาวไม่เกิน 50 อักษรเมื่อเพิ่มกลุ่มใหม่