เทมเพลตโปรโมชั่นคืออะไร?

เทมเพลตโปรโมชั่นเป็นเทมเพลตที่ช่วยเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นที่สร้างบน Shopee ได้อย่างรวดเร็ว

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยข้อมูลโปรโมชั่นพื้นฐานต่างๆ เช่นชื่อโปรโมชั่น เวลาเริ่มต้นโปรโมชั่น เวลาสิ้นสุดโปรโมชั่น จำนวนส่วนลด (มูลค่าจำนวนเงิน) สต็อกโปรโมชั่น (Shopee) และข้อมูลอื่น ๆ ที่สามารถช่วยให้ผู้ใช้สร้างข้อมูลการขายให้สมบูรณ์เรียบร้อยได้รวดเร็ว

This image has an empty alt attribute; its file name is art1.png