หากคุณต้องการสร้างโปรโมชั่นสินค้า แต่ยังไม่ได้เชื่อมต่อใน Ginee หรือช่องทาง คุณสามารถเชื่อมต่อโปรโมชั่นที่เกี่ยวข้องโดยคลิก” เชื่อมต่อ”ในหน้าการตั้งค่าโปรโมชั่น

This image has an empty alt attribute; its file name is art4.png