จะตรวจสอบจำนวนร้านค้า/บัญชีย่อยใน Ginee Chat ที่ใช้งานและแพ็คเกจที่ใช้งานได้อย่างไร?

  1. วิธีที่ 1: เข้าสู่ระบบ Ginee Chat และคลิก Usage limit เพื่อดูจำนวนร้านค้า/บัญชีย่อยที่ใช้งานอยู่ใน Ginee Chat
  2. วิธีที่ 2: เข้าสู่ระบบ Ginee Chat- > ไปที่ “ศูนย์บัญชี -> บัญชีของฉัน” เพื่อดูจำนวนร้านค้า/บัญชีย่อยที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด