การหาข้อมูลลูกค้าจะมี 2 วิธีดังต่อไปนี้

  1. หลังจากการซิงโครไนซ์คำสั่งซื้อสำเร็จ Ginee จะซิงค์ข้อมูลลูกค้าที่เหมาะสมกับคุณโดยอัตโนมัติ เช่นที่อยู่จัดส่ง จากนั้นรวบรวมข้อมูลอื่น ๆ เช่นชื่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือจึงจะได้เป็นข้อมูลลูกค้าที่สมบูรณ์
  2. คุณสามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้าด้วยตนเองจาก “เพิ่มลูกค้า” ใน Ginee เพื่อดูข้อมูลลูกค้าออฟไลน์ คุณมาสารถแก้ไขได้ภายหลังโดยเพิ่มลูกค้าจากร้านค้าออนไลน์ของคุณ