ตามระบบการยกเลิกคำสั่งซื้อของ Lazada  Ginee จะแยกคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกเป็นคำสั่งซื้อชำระเสร็จและคำสั่งซื้อพร้อมจะจัดส่ง

คำสั่งซื้อที่ชำระเสร็จ

  1. ถ้าคุณต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลเดียวกัน ก็ไม่จำเป็นต้องเลือกสินค้า คำสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกยกเลิกโดยค่าเริ่มต้น
  2. หากคุณต้องการยกเลิกเฉพาะคำสั่งซื้อ 1 รายการด้วยเหตุผลเดียวกัน คุณต้องเลือกสินค้าหนึ่งชิ้น หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น เพียงสินค้าที่เลือกในคำสั่งซื้อเท่านั้นจะเปลี่ยนสถานะเป็นถูกยกเลิก

คำสั่งซื้อพร้อมจัดส่ง

  1. ถ้าคุณต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลเดียวกัน ก็ไม่จำเป็นต้องเลือกสินค้า คำสั่งซื้อทั้งหมดจะถูกยกเลิกโดยค่าเริ่มต้น
  2. หากคุณต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อในหน่วยด้วยเหตุผลเดียวกัน คุณต้องเลือกสินค้า หลังจากดำเนินการเสร็จแล้ว สถานะของสินค้าทั้งหมดภายใต้ใบปะหน้าเดียวกันจะเปลี่ยนเป็นถูกยกเลิกพร้อมกัน

ยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลเดียวกัน

ยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน