โปรดตรวจสอบเนื้อหาต่อไปนี้ก่อนตรวจสอบข้อมูลเฉพาะของแต่ละช่องทาง

 1. คำสั่งซื้อจะถูกผลักเมื่อได้รับหมายเลขใบปะหน้าพัสดุ: เนื่องจากปัจจุบัน JD รองรับเฉพาะหลังจากการสร้างใบปะหน้าพัสดุ จึงสามารถทำการจัดการได้ ดังนั้น หลังจากที่ Ginee ได้รับคำสั่งซื้อจากช่องทางอีคอมเมิร์ซแล้ว จะตัดสินว่า ใบปะหน้าพัสดุรวมอยู่ในคำสั่งซื้อแล้วหรือไหม่ จะไม่ผลักดันคำสั่งซื้อทั้งหมดไปยัง JD เพื่อดำเนินการ
 2. คำสั่งซื้อที่อยู่ในสถานะกำลังจัดส่งจะไม่ถูกผลัก: หากคำสั่งซื้อที่ได้รับจาก Ginee อยู่ในสถานะกำลังจัดส่ง จะไม่ถูกผลักไปยังJDให้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อเนื่องจากคำสั่งซื้อได้จัดส่งไปแล้วและไม่ต้องการคลังฝากสต็อกสินค้าในการประมวลผล หากคุณเปิดใช้งานคลังสินค้า JD โปรดตรวจสอบว่าดำเนินการจัดส่งผ่าน Ginee
 3. ขณะนี้ไม่รองรับคำสั่งซื้อของ Shopify และ Woocommerce: สองช่องทางนี้ไม่รองรับใบปะหน้าพสดุ ดังนั้นจึงไม่สามารถดำเนินการผ่านคลังสินค้า JD ได้
 4. สินค้าในคำสั่งซื้อต้องเชื่อมต่อกับ SKU หลักและแจกจ่ายไปยังคลังสินค้า JD ผ่านการเชื่อมต่อคลังสินค้าของร้านค้า: เฉพาะคำสั่งซื้อที่แจกจ่ายไปยังคลังสินค้า JD เพื่อดำเนินการเท่านั้นที่จะถูกผลักไปยัง JD และคำสั่งซื้ออื่นๆ จะไม่ถูกผลัก ดังนั้นเราขอแนะนำอย่างจริงใจให้คุณจัดการ SKU สินค้าของคลังสินค้า JD แยกการเพื่อป้องกันข้อพิพาทใด ๆ
 5. เมื่อการเลือกสินค้าออกจากชั้นวาง ใบออกคลังจะไม่รองรับการยกเลิก: เมื่อคลังสินค้า JD หยิบสินค้าออกจากชั้นวางเสร็จแล้ว จะไม่รองรับการยกเลิกใบออกคลังอีกต่อไป แต่ช่องทางและ Ginee จะไม่เพิ่มข้อจำกัดนี้ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดยืนยันสถานะใบออกคลังของคุณก่อนยกเลิกคำสั่งซื้อ เผื่อว่าสต็อกสินค้าไม่ตรงกัน
 6. ห้ามแพ็จสินค้าจากคลังสินค้าต่างกันรวมกัน: หากคุณเห็นว่าสินค้าในคำสั่งซื้อเชื่อมต่อกับ SKU หลักของคลังสินค้าต่างๆ ขอแนะนำไม่ให้แพ็จสินค้าในคลังสินค้าที่แตกต่างกัน มิฉะนั้น จะทำให้เกิดปัญหาในการจัดส่งและคลังสินค้าและผู้จัดส่งไม่สามารถแพ็คและการดำเนินการจัดส่งได้
 7. รองรับเฉพาะการปฏิบัติตามคำสั่งซื้อของอินโดนีเซีย

คำสั่งซื้อ Shopee

หลังจากเชื่อมต่อคำสั่งซื้อไปยัง

Ginee แล้ว จะถูกเชื่อมต่อไปยัง JD เพื่อดำเนินการจัดการตามกฎการต่อไปนี้

 1. หากคำสั่งซื้อที่เชื่อมต่อกับ Ginee เป็นสถานะชำระเงินแล้ว และบริษัทการจัดส่งเป็นหนึ่งใน GrabExpress Sameday Shopee Express Instant GrabExpress Instant GoSend Same Day POS และหากสินค้าในคำสั่งซื้อได้รับการจัดสรรไปยังคลังสินค้า JD เพื่อดำเนินการการจัดการ ใบออกคลังจะถูกสร้างขึ้นโดยตรงและผลักไปยัง JD เพื่อดำเนินการจัดการ สามารถตรวจสอบสถานะใบออกคลังที่เฉพาะได้ในเมนู “การจัดการใบออกคลัง”
 2. หากคำสั่งซื้อที่เชื่อมต่อกับ Ginee เป็นสถานะพร้อมส่งและได้รับหมายเลขใบปะหน้าแล้ว ใบออกคลังจะถูกสร้างขึ้นโดยตรงและถูกผลักไปยัง JD เพื่อดำเนินการจัดการ สามารถดูสถานะใบออกคลังเฉพาะได้ในเมนู “การจัดการใบออกคลัง “
 3. หากคำสั่งซื้อที่เชื่อมต่อกับ Ginee เป็นสถานะรอชำระเงิน/กำลังจัดส่ง ใบออกคลังจะถูกสร้างขึ้นโดยตรง แต่จะไม่ถูกผลักไปยัง JD เพื่อดำเนินการจัดการ สามารถดูสถานะใบออกคลังที่เฉพาะได้ในเมนู “การจัดการใบออกคลัง”

คำสั่งซื้อ Tokopedia

หลังจากเชื่อมต่อคำสั่งซื้อไปยัง Ginee แล้ว จะถูกเชื่อมต่อไปยัง JD เพื่อดำเนินการจัดการตามกฎการต่อไปนี้

 1. หากคำสั่งซื้อที่เชื่อมต่อกับ Ginee เป็นสถานะชำระเงินแล้ว และหากสินค้าในคำสั่งซื้อได้รับการจัดสรรไปยังคลังสินค้า JD เพื่อดำเนินการการจัดการ ใบออกคลังจะถูกสร้างขึ้นโดยตรงแต่จะไม่ถูกผลักไปยัง JD เพื่อดำเนินการจัดการ สามารถตรวจสอบสถานะใบออกคลังที่เฉพาะได้ในเมนู “การจัดการใบออกคลัง”

สำหรับคำสั่งซื้อประเภทนี้ คุณสามารถดำเนินการ “ยอมรับคำสั่งซื้อ” ใน Gineeให้เสร็จสิ้นได้

ก.

หากคำสั่งซื้อที่มีหมายเลขใบปะหน้าพัสดุหรือรหัสการจองสามารถสร้างได้โดยอัตโนมัติในช่องทาง ใบออกคลังจะถูกผลักไปยัง JD เพื่อดำเนินการการจัดการ

ข หากไม่สร้างหมายเลข

ใบปะหน้าพัสดุหรือรหัสการจองโดยอัตโนมัติ โปรดใช้ “จัดเตรียมการจัดส่ง” ใน Ginee เพื่อตั้งค่าหมายเลขใบปะหน้าพัสดุเพื่อเรียกใช้ใบออกคลังและผลักไปยัง JD เพื่อดำเนินการการจัดการ

2.

หากคำสั่งซื้อที่เชื่อมต่อกับ Ginee เป็นสถานะพร้อมจัดส่ง และได้รับหมายเลขใบปะหน้าพัสดุแล้ว ใบออกคลังจะถูกสร้างขึ้นโดยตรงและถูกผลักไปยัง JD เพื่อดำเนินการการจัดการ สามารถดูสถานะใบออกคลังเฉพาะได้ในเมนู “การจัดการใบออกคลัง “

3.หากคำสั่งซื้อที่เชื่อมต่อกับ Ginee เป็นสถานะกำลังจัดส่ง ใบออกคลังจะถูกสร้างขึ้นโดยตรง แต่จะไม่ถูกผลักไปยัง JD เพื่อดำเนินการการจัดการ สามารถดูสถานะใบออกคลังที่เฉพาะได้ในเมนู “การจัดการใบออกคลัง”

คำสั่งซื้อ Bukalapak

หลังจากเชื่อมต่อคำสั่งซื้อไปยัง

Ginee แล้ว จะถูกเชื่อมต่อไปยัง JD เพื่อดำเนินการจัดการตามกฎการต่อไปนี้

 1. คำสั่งซื้อที่เชื่อมต่อกับ Ginee เป็นสถานะชำระเงินแล้วและสินค้าในคำสั่งซื้อถูกจัดสรรไปยังคลังสินค้า JD เพื่อดำเนินการการจัดการ ใบออกคลังจะถูกสร้างขึ้นโดยตรง แต่จะไม่ถูกผลักไปยัง JD เพื่อดำเนินการการจัดการ สามารถดูสถานะใบออกคลังที่เฉพาะได้ในเมนู “การจัดการใบออกคลัง”

สำหรับคำสั่งซื้อประเภทนี้ คุณสามารถดำเนินการ “ยอมรับคำสั่งซื้อ” ใน Ginee ให้เสร็จสิ้นได้

ก หากคำสั่งซื้อที่มีหมายเลขใบปะหน้าพัสดุหรือรหัสการจองสามารถสร้างได้โดยอัตโนมัติในช่องทาง ใบออกคลังจะถูกผลักไปยัง JD เพื่อดำเนินการการจัดการ

ข หากไม่สร้างหมายเลขใบปะหน้าพัสดุหรือรหัสการจองโดยอัตโนมัติ โปรดใช้ “จัดเตรียมการจัดส่ง” ใน Ginee เพื่อตั้งค่าหมายเลขใบปะหน้าพัสดุเพื่อเรียกใช้ใบออกคลังและผลักไปยัง JD เพื่อดำเนินการการจัดการ

 1. หากคำสั่งซื้อที่เชื่อมต่อกับ Ginee เป็นสถานะพร้อมจัดส่ง และได้รับหมายเลขใบปะหน้าพัสดุแล้ว ใบออกคลังจะถูกสร้างขึ้นโดยตรงและถูกผลักไปยัง JD เพื่อดำเนินการการจัดการ สามารถดูสถานะใบออกคลังเฉพาะได้ในเมนู “การจัดการใบออกคลัง ”
 2. หากคำสั่งซื้อที่เชื่อมต่อกับ Ginee เป็นสถานะกำลังจัดส่ง ใบออกคลังจะถูกสร้างขึ้นโดยตรง แต่จะไม่ถูกผลักไปยัง JD เพื่อดำเนินการการจัดการ สามารถดูสถานะใบออกคลังที่เฉพาะได้ในเมนู “การจัดการใบออกคลัง”

คำสั่งซื้อ Lazada

หลังจากเชื่อมต่อคำสั่งซื้อไปยัง Ginee แล้ว จะถูกเชื่อมต่อไปยัง JD เพื่อดำเนินการจัดการตามกฎการต่อไปนี้

 1. คำสั่งซื้อที่เชื่อมต่อกับ Ginee เป็นสถานะชำระเงินแล้ว และสินค้าในคำสั่งซื้อได้รับการจัดสรรไปยังคลังสินค้า JD เพื่อดำเนินการการจัดการ จะถูกผลักโดยพิจารณาจากสินค้าในคำสั่งซื้อได้รับการแพ็จหรือไม่ (เฉพาะสินค้าที่แพ็จแล้วจะสร้างใบปะหน้าพัสดุ)

สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้การแพ็จ คุณสามารถดำเนินการ “แพ็จตามคำสั่งซื้อ” ใน Ginee ให้เสร็จสิ้น และสินค้าที่แพ็จแล้วจะสร้างใบปะหน้าพัสดุซึ่งสามารถผลักใบออกคลังไปยังJDเพื่อดำเนินการการจัดการ

2. หากคำสั่งซื้อที่เชื่อมต่อกับ Ginee เป็นสถานะพร้อมจัดส่ง และได้รับหมายเลขใบปะหน้าพัสดุแล้ว ใบออกคลังจะถูกสร้างขึ้นโดยตรงและถูกผลักไปยัง JD เพื่อดำเนินการการจัดการ สามารถดูสถานะใบออกคลังเฉพาะได้ในเมนู “การจัดการใบออกคลัง “

3.หากคำสั่งซื้อที่เชื่อมต่อกับ Ginee เป็นสถานะกำลังจัดส่ง ใบออกคลังจะถูกสร้างขึ้นโดยตรง แต่จะไม่ถูกผลักไปยัง JD เพื่อดำเนินการการจัดการ สามารถดูสถานะใบออกคลังที่เฉพาะได้ในเมนู “การจัดการใบออกคลัง”

คำสั่งซื้อ Blibli

หลังจากเชื่อมต่อคำสั่งซื้อไปยัง Ginee แล้ว จะถูกเชื่อมต่อไปยัง JD เพื่อดำเนินการจัดการตามกฎการต่อไปนี้

 1. คำสั่งซื้อที่เชื่อมต่อกับ Ginee เป็นสถานะชำระเงินแล้ว และสินค้าในคำสั่งซื้อได้รับการจัดสรรไปยังคลังสินค้า JD เพื่อดำเนินการการจัดการ จะถูกผลักโดยพิจารณาจากสินค้าในคำสั่งซื้อได้รับการแพ็จหรือไม่ (เฉพาะสินค้าที่แพ็จแล้วจะสร้างใบปะหน้าพัสดุ)

สำหรับคำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้การแพ็จ คุณสามารถดำเนินการ “แพ็จตามคำสั่งซื้อ” ใน Ginee ให้เสร็จสิ้น และสินค้าที่แพ็จแล้วจะสร้างใบปะหน้าพัสดุซึ่งสามารถผลักใบออกคลังไปยังJDเพื่อดำเนินการการจัดการ

2. หากคำสั่งซื้อที่เชื่อมต่อกับ Ginee เป็นสถานะพร้อมจัดส่ง และได้รับหมายเลขใบปะหน้าพัสดุแล้ว ใบออกคลังจะถูกสร้างขึ้นโดยตรงและถูกผลักไปยัง JD เพื่อดำเนินการการจัดการ สามารถดูสถานะใบออกคลังเฉพาะได้ในเมนู “การจัดการใบออกคลัง “

3.หากคำสั่งซื้อที่เชื่อมต่อกับ Ginee เป็นสถานะกำลังจัดส่ง ใบออกคลังจะถูกสร้างขึ้นโดยตรง แต่จะไม่ถูกผลักไปยัง JD เพื่อดำเนินการการจัดการ สามารถดูสถานะใบออกคลังที่เฉพาะได้ในเมนู “การจัดการใบออกคลัง”