ร้านค้าคือช่องทางหรือช่องทางการค้าขายที่คุณขายสินค้า
ชื่อร้านค้า – แสดงชื่อร้านค้าหรือช่องทางการขายอื่น ๆ ที่คุณขายสินค้าของคุณ
คุณสามารถแก้ไขชื่อร้านได้ที่แท็บ “การเชื่อมต่อ”
หากต้องการดูชื่อร้านค้า:
1) เข้าสู่ Ginee ไปที่แท็บ “คำสั่งซื้อ”
2) คุณจะเห็นชื่อร้านค้าใต้คอลัมน์ ‘ชื่อร้าน’