วิธีการลบสินค้า Lazada

Ginee 17-3-2021

วิธีการลบสินค้า Lazada (หน่วย / กลุ่ม)

การลบสินค้าเป็นหนึ่งในการจัดการสินค้าที่สำคัญ หากคุณต้องการลบสินค้าออกจากร้านค้า Lazada คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้:

1. ลบหน่วยสินค้า

2. ลบสินค้าเป็นกลุ่ม

ลบหน่วยสินค้า

1. จากรายการสินค้า Lazada> คลิกลบ> ยืนยันว่าสินค้าที่คุณต้องการลบ> ลบสินค้าสำเร็จ

ลบสินค้าเป็นกลุ่ม

1. จากรายการสินค้า Lazada> คลิกสินค้าหลายรายการ> คลิก “ลบ”> ยืนยันว่าสินค้าที่ต้องการลบ> ลบสินค้าสำเร็จ