1. การสร้างสินค้าช่องทางการขาย TikTok:
  • ในรายการสินค้าช่องทางการขาย Tiktok ให้คลิกปุ่มเพิ่มสินค้า:

เข้าสู่หน้าเพิ่มสินค้า: เลือกร้านค้า กรอกชื่อสินค้า เลือกหมวดหมู่และแบรนด์ และกรอกข้อมูลคำอธิบายสินค้า

เลือกประเภทตัวเลือกสินค้า กรอกข้อมูลจำเพาะการขาย รวมเป็นรายการ SKU จากนั้นกรอกข้อมูลราคาและสต็อกของรายการ SKU:

อัปโหลดรูปภาพสินค้าและรูปภาพตัวเลือกสินค้า กรอกข้อมูลความยาว ความกว้าง ความสูง และน้ำหนัก คุณสามารถเลือกบันทึกแบบร่างก่อนหรือส่งโดยตรง:

  1. แก้ไขสินค้าช่องทางการขาย Tiktok:
  • คลิกปุ่มแก้ไขเพื่อเข้าสู่หน้าแก้ไขสินค้า เมื่อแก้ไข ร้านค้าไม่รองรับการแก้ไข และข้อมูลอื่นสามารถแก้ไขได้:

ข้อมูล SKU ตัวเลือกและประเภทตัวเลือกสินค้าสามารถแก้ไขได้ทั้งหมด:

  1. เปิดการใช้งานหรือปิดการใช้งาน/ลบออกสินค้าของช่องทางการขาย Tiktok
  • สำหรับสินค้าที่ใช้งานอยู่ สามารถคลิก ปิดการใช้งาน:

สำหรับสินค้าที่ไม่ได้ใช้งาน คุณสามารถคลิก เปิดการใช้งาน


คุณสามารถลบสินค้าที่อยู่ในสถานะใช้งานอยู่/ไม่ได้ใช้งาน/ขายหมด/ร่าง/กำลังเผยแพร่/เผยแพร่ล้มเหลว