ตารางสถิติสามารถช่วยคุณดาวน์โหลดข้อมูลรายงาน คุณสามารถเช็คดูสถิติและประวัติดาวน์โหลดด้วย