วิธีการก๊อบปี้สินค้าหลายชิ้นไปยังช่องทางเดียวกัน

การก๊อบปี้สินค้าเป็นกลุ่มสามารถทำได้ต่อกันหรือระหว่างช่องทางต่างๆ เท่านั้น กรุณาทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.  เลือกช่องทางและสินค้าที่คุณต้องการก๊อบปี้

2.  เลือกร้านค้าอย่างน้อย 1 ร้าน เพื่อก๊อบปี้สินค้า(คุณสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ร้าน )แล้วคลิก“ก๊อบปี้เป็นฉบับร่าง”

3.  หลังจากก๊อบปี้สินค้าสำเร็จแล้ว คุณสามารถแก้ไขสินค้าได้โดยคลิก“แก้ไขทันที”

4. หรือคุณสามารถแก้ไขสินค้าที่ก๊อบปี้โดยกดแท็บฉบับร่างในเมนูสินค้า

5. ตารางข้อมูลจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติเมื่อคุณจะก๊อบปี้สินค้าในช่องทางเดียวกัน หากคุณจะก๊อบปี้สินค้าไปยังช่องทางต่างกัน อาจจะมีข้อมูลบ้างที่คุณต้องกรอกใหม่ ( ขึ้นอยู่กับความต้องการด้านข้อมูลของช่องทางต่างๆ )

6.  ก๊อบปี้และเปิดใช้งานสินค้าสำเร็จแล้ว