เทมเพลตโปรโมชั่นเป็นเทมเพลตที่ช่วยเพิ่มข้อมูลโปรโมชั่นที่สร้างบน Shopee ได้อย่างรวดเร็ว

เทมเพลตนี้ประกอบด้วยข้อมูลโปรโมชั่นพื้นฐานต่างๆ เช่นชื่อโปรโมชั่น เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด จำนวนส่วนลด (มูลค่าจำนวนเงิน) โปรโมชั่นสต็อก (Shopee) และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ผู้ใช้สร้างข้อมูลโปรโมชั่นได้อย่างรวดเร็ว