1. โปรโมชั่นที่สร้างขึ้นบนช่องทางสามารถซิงโครไนซ์ไปยัง Ginee ได้

2. ขั้นตอนซิงโครไนซ์
ก. คลิก “ซิงโครไนซ์” ในหน้าการจัดการโปรโมชั่น เลือกช่องทางและร้านค้าที่เชื่อมต่อแล้ว คุณสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลโปรโมชั่นทั้งหมดในร้านค้าเดียว และคุณสามารถดูผลการซิงโครไนซ์ที่นี่ได้ ปุ่มนี้ยังสามารถโชว์โปรโมชั่นก่อนหน้าที่คุณสร้างใน Seller Center Marketplace แต่ยังไม่ได้โชว์ในแดชบอร์ดการจัดการโปรโมชั่นบน Ginee

ข. อัปเดตการซิงโครไนซ์ข้อมูลโปรโมชั่นเป็นหน่วย คุณสามารถคลิกปุ่มซิงโครไนซ์ในรายการโปรโมชั่นเพื่ออัปเดตการซิงโครไนซ์โปรโมชั่นทีละรายการได้เร็วขึ้น

3. ซิงค์โครไนซ์ช่องทาง

คุณสามารถซิงค์โปรโมชั่นจาก Shopee กับ Ginee และจัดการบน Ginee ได้

This image has an empty alt attribute; its file name is WeChatWorkScreenshot_f2330a46-df4c-4ad2-96b5-5c67310062a6.png