(นี่คือฟังก์ชั่นใหม่ที่จะเปิดตัวเร็วๆ นี้ เปิดการอนุญาตเข้าถึงสต็อกสินค้าจึงสามารถใช้ได้)

1. ไปที่สินค้าหลัก- เลือกสินค้าหลัก คลิกคัดลอก (ดูหมายเลข1

หมายเลข 2 สำหรับการดำเนินการ)

2. คุณสามารถเลือกร้านค้าเป้าหมายหลายแห่งเพื่อคัดลอกสินค้า คลิกเพื่อคัดลอกเป็นฉบับร่าง

3. หลังจากคัดลอกสำเร็จแล้ว คุณสามารถดูและแก้ไขสินค้าเป็นกลุ่มได้ในฉบับร่างของร้านค้าเป้าหมาย

4.แก้ไขสินค้าหนึ่งรายการหรือแก้ไขสินค้าหลายรายการเป็นกลุ่ม และเผยแพร่โดยตรงไปยังร้านค้าเพื่อขายหลังจากแก้ไข