เมื่อสินค้าเข้าร่วมในโปรโมชั่น

flash saleใน shopee จำเป็นต้องตั้งค่าสต็อกพิเศษสำหรับโปรโมชั่น และส่วนนี้ของโปรโมชั่นสามารถใช้ได้ผ่านโปรโมชั่น flash sale เท่านั้น เมื่อสิ้นสุดโปรโมชั่น หากสต็อกสินค้าเฉพาะเหล่านี้เหลืออยู่ จะถูกปล่อยและคืนสู่สต็อกปกติสำหรับร้านค้าต่างๆ

สต็อกโปรโมชั่นเป็นสต็อกที่ใช้เฉพาะสำหรับโปรโมชั่นบางอย่างเท่านั้น หลังจากที่

สต็อกโปรโมชั่นถูกเชื่อมต่อผ่าน Ginee สต็อกส่วนนี้ไม่สามารถใช้โดยร้านค้าอื่นหรือช่องทางอื่น ๆ สต็อกส่วนนี้สามารถใช้ได้โดยคำสั่งซื้อที่สร้างโดยโปรโมชั่นที่ลงทะเบียนเท่านั้น

Q:จะเปิดใช้งานฟังก์ชั่นสต็อกของ

ปรโมชั่นได้อย่างไร

A:คุณต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อเปิดใช้งาน

Q:จะสร้างโ

ปรโมชั่นได้อย่างไร?

A:สร้างโปรโมชั่น

flash sale ที่ร้านค้า shopee

Q:หลังจากสร้างโปรโมชั่นแล้ว จะจองสต็อกใน Ginee สำหรับสต็อกโปรโมชั่นได้อย่างไร

A:หลังจากสร้าง

โปรโมชั่นใน shopee สำเร็จแล้ว shopee จะแจ้งให้ Ginee จองสต็อกของโปรโมชั่น Ginee จะทำการจองสต็อกโปรโมชั่นโดยอัตโนมัติ เฉพาะบัญชีที่เปิดใช้งานฟังก์ชั่นสต็อกโปรโมชั่นเท่านั้นที่สามารถจองสต็อกโปรโมชั่นผ่าน Ginee

Q:ฉันจะดู

สต็อกโปรโมชั่นได้ที่ไหน

A:สามารถเห็นได้ในการจัดการสต็อกสินค้า หลังจากคลิกหมายเลขแล้ว คุณจะเห็นโปรโมชั่นเฉพาะ หากเปิดใช้งานฟังก์ชั่นสินค้าหลัก ให้คลิกปุ่ม “แก้ไขสต็อก” และคุณยังสามารถดูสต็อกที่จองไว้สำหรับ

โปรโมชั่น

Q:เมื่อมีการสร้างคำสั่งซื้อโปรโมชั่น สามารถหักสต็อกสินค้าได้ที่ไหน

A:Ginee จะหักสต็อก

โปโมชั่นที่จองไว้ตามข้อมูลโปรโมชั่นของสินค้าในคำสั่งซื้อ หากไม่มีข้อมูลที่สอดคล้องกันใน Ginee จากนั้นสต็อกจะถูกประมวลผลตามคำสั่งซื้อปกติ ในเวลาเดียวกัน Ginee จะตรวจสอบกับ Shopee หากสินค้าเข้าร่วมงานโปโมชั่น จะจองสต็อกโปรโมชั่นของสินค้า หากมีการสร้างคำสั่งซื้อโปรโมชั่นใหม่ในภายหลัง จะใช้สต็อกโปรโมชั่นเพื่อหักสต็อก

คำอธิบายการเปลี่ยนแปลงสต็อกโปรโมชั่น

เช่น:

1、สต็อกคลังสินค้าของสินค้า A คือ 100 สต็อกที่ล็อคคือ 0 และสต็อกพร้อมส่งคือ 100

2、เมื่อ shopee แจ้ง Ginee ว่ามีโปรโมชั่น สินค้า A ที่ต้องจอง 80 สต็อก การเปลี่ยนแปลงของสต็อกมีดังต่อไปนี้

สต็อกคลังสินค้า 100 สต็อกโปรโมชั่น 80 สต็อกที่ล็อค 0 สต็อกพร้อมส่ง 20 ในขณะนี้ สต็อกที่ผลักดันของสินค้า A ในร้านค้าทั้งหมดคือ 20 รายการ 80 สต็อกโปรโมชั่นถูกล็อคโดย Shopee

3、ร้านค้า shopee สร้างคำสั่งซื้อโปรชั่นสำหรับสินค้า A ลูกค้าซื้อ 1 รายการ และการเปลี่ยนแปลงสต็อกมีดังนี้:

สต็อกคลังสินค้า 100 สต็อกโปรโมชั่น 79 สต็อกที่ล็อค 1 สต็อกพร้อมส่ง 20

4、การจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อโปรโมชั่น

สต็อกคลังสินค้า 99 สต็อกโปรโมชั่น 79 สต็อกที่ล็อค 0 สต็อกพร้อมส่ง 20

5、สินค้า A สร้างคำสั่งซื้อปกติ 1 รายการ (ไม่ได้สั่งซื้อผ่านโปรโมชั่น)

สต็อกคลังสินค้า 99 สต็อกโปรโมชั่น 79 สต็อกที่ถูกล็อค 1 สต็อกพร้อมส่ง 19

6、จัดส่งตามคำสั่งซื้อปกติ

สต็อกคลังสินค้า 98 สต็อกโปรโมชั่น 79 สต็อกที่ถูกล็อค 0 สต็อกพร้อมส่ง 19

Q:หาก

โปรโมชั่นสิ้นสุดแล้ว จะจัดการสต็อกโปรโมชั่นอย่างไร?

A:หลังจาก

โปรโมชั่นสิ้น คลังโปรโมชั่นจะถูกปล่อยไปยังสต็อกพร้อมส่งดังนี้:

ก่อนสิ้นสุด: ส

ต็อกคลังสินค้า 100 สต็อกโปรโมชั่น 20 สต็อกที่ถูกล็อก 0 สต็อกพร้อมส่ง 80

หลังจากสิ้นสุด:

ต็อกคลังสินค้า 100 สต็อกโปรโมชั่น 0 สต็อกที่ถูกล็อก 0 สต็อกพร้อมส่ง 100

Q:หาก

โปรโมชั่นสิ้นสุดแล้วแต่ยังมีการสร้างคำสั่งซื้อโปรโมชั่น หรือสต็อกของโปรโมชั่นไม่เพียงพอ และมีการสร้างคำสั่งซื้อโปรโมชั่นใหม่ จะจัดการกับสต็อกอย่างไร

A:ในสองกรณีนี้ Ginee จะล็อคสต็อกจากสต็อกพร้อมส่งและจะไม่หักสต็อกออกจากสต็อกโปโมชั่นอีกต่อไป

Q:คำแนะนำเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้าสต็อกของ Excel

A:สต็อกที่ส่งออกในชื่อคลังสินค้าจะถูกระบุว่าข้อมูลนี้เป็น

สต็อกโปรโมชั่นหรือสต็อกปกติ

นำเข้าและแก้ไขสต็อก คุณสามารถแก้ไขเฉพาะส่วนที่ไม่ใช่สต็อกโปรโมชั่น เช่น

สต็อกคลังสินค้า 100 สต็อกโปรโมชั่น 20

สต็อกปกติ 80

เมื่อนำเข้าตาราง ให้กรอกสต็อกที่ตำแหน่งจัดเก็บสินค้าที่ไม่ใช่โปรโมชั่นเป็น: 100

ผลลัพธ์หลังการนำเข้า: สต็อกคลังสินค้า 120 สต็อกโปรโมชั่น 20 และสินค้าคงคลังที่ไม่ใช้งาน 100

ไม่ว่าในหน้าการจัดการสต็อกสินค้าของ Ginee หรือตารางการนำเข้า สต็อกโปรโมชั่นจะไม่สามารถแก้ไขได้

Q:ขณะนี้รองรับโปรโมชั่นประเภทใดในการจองสต็อกโปรโมชั่น

A:ปัจจุบันรองรับเฉพาะโปรโมชั่น flash sale ของช่องทาง shopee