หากสินค้าร้านค้าได้รับการบันทึกและเชื่อมต่อกับ SKU หลัก เปิดการตั้งค่าการตรวจสอบสต็อกและการเชื่อมต่อ

หากคุณต้องการ

ตรวจสอบบันทึกการอัปเดตสต็อกสินค้าของร้านค้าโดยระบบ Ginee คุณสามารถตรวจสอบได้ใน “ประวัติการแก้ไขสต็อกสินค้า”

  1. ประวัติการแก้ไขสต็อกของร้านค้า -> รายละเอียดการอัปเดตสต็อกที่นี่จะแสดงเหตุผลที่ทำให้การอัปเดตสต็อกล้มเหลว

2. คุณสามารถดูสต็อกสินค้าของร้านค้าได้ใน “ประวัติการแก้ไขสต็อกสินค้า” (ภายใน 30 วัน)