ฟังก์ชั่นนี้มีไว้สำหรับผู้ขายที่ใช้สินค้าหลัก

นำเข้าเพื่อสร้างสินค้าหลักในเวอร์ชั่น Pro ฟังก์ชั่นนี้สามารถใช้สร้างสินค้าไปยังช่องทางต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ความแตกต่างกับเวอร์ชันพื้นฐานใน

ฟังก์ชั่นการนำเข้า:

1.

เวอร์ชั่น Pro สามารถสร้างสินค้าหลักด้วยตัวเลือกสินค้าเดียวหรือหลายแบบ

2. หลังจากนำเข้า คุณสามารถอัปโหลดเป็นกลุ่มและคัดลอกไปยังร้านค้าต่างๆ ในช่องต่างๆ ได้

3. สามารถเพิ่มข้อมูลสินค้าได้เร็วขึ้น (เช่น รูปภาพ ราคา สต็อก ฯลฯ)

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่สินค้าหลัก – นำเข้า / ส่งออก – นำเข้าและสร้างสินค้า

ขั้นตอนที่ 2: คลิกที่นำเข้าเวอร์ชั่น Pro เพื่อสร้าง ดาวน์โหลดหมวดหมู่สินค้าหลัก

ขั้นตอนที่ 3: ดาวน์โหลดเทมเพลตการนำเข้า (กรอกตามหมวดหมู่ ID)

ขั้นตอนที่ 4: อัปโหลดไฟล์เมื่อเอกสาร Excel กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้ว

หมายเหตุ: หากมี SKU หลักอยู่แล้ว คุณสามารถใช้ “นำเข้าเพื่อแก้ไข” เพื่อแก้ไขหมวดหมู่ SKU หลักเป็นหมวดหมู่เฉพาะ จากนั้นกรองสินค้า เมื่อพบสินค้าแล้ว คุณสามารถลบออกเป็นกลุ่มได้