อ่านบทความนี้คุณจะได้รับ

 1. ข้อจำกัดของสินค้าหลักที่ไม่สามารถลบได้มีอะไรบ้าง
 2. การดำเนินการลบเป็นกลุ่ม การไม่ติดตามเป็นกลุ่ม และการเลิกการเชื่อมต่อเป็นกลุ่มของสินค้าหลัก

 • ลบเป็นกลุ่ม
  1. ไปที่การจัดการสินค้า – รายการสินค้าหลัก – หลังจากเลือกสินค้าหลักแล้ว คุณสามารถเลือกที่จะลบเป็นกลุ่มได้
  1. หากสินค้าหลักตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ สามารถลบออกได้ มิเช่นนั้นจะไม่สามารถลบออกได้เพื่อความสมบูรณ์ของข้อมูล
   1. SKU หลักไม่ได้ถูกรวมกับสินค้าที่รวมกัน (สินค้าที่เชื่อมต่อเดิมถูกเปลี่ยนชื่อเป็นสินค้าที่เป็นเซต)
   2. ไม่มีใบคลังสินค้าขาออกและใบคลังสินค้าขาเข้าที่รอดำเนินการใน SKU หลัก (ไปที่การจัดการคลังสินค้า – การจัดการใบคลังสินค้าขาออกและการจัดการใบคลังสินค้าขาเข้า – มีเอกสารที่ต้องดำเนินการ)
   3. SKU หลักไม่จับคู่กับสินค้าในคลังฝากสต็อกสินค้า(การจับคู่หมายความว่า SKU หลักมีสต็อกในคลังฝากสต็อกสินค้า)
   4. เพิ่ม SKU หลักไปยังคลังสินค้า GInee สต็อกคลังสินค้าของแต่ละคลังสินค้า = 0
  2. หากไม่สามารถลบสินค้าหลัก จะแจ้งเหตุผลขที่ล้มเหลว และรองรับการตั้งค่าสถานะสินค้าเป็น “ไม่ติดตาม”
  • เมื่อการลบล้มเหลว คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่ล้มเหลวเพื่อดูเหตุผลที่ล้มเหลวในการลบของแต่ละ SKU หลัก

  ไม่ติดตามเป็นกลุ่ม

  หากสินค้าหลักถูกยกเลิก

  สินค้าหลักจะไม่สามารถลบออกได้ แต่ไม่จำเป็นต้องจัดการ คุณสามารถตั้งค่าสินค้าเป็น “ไม่ติดตาม” ได้ หลังจากตั้งค่าแล้ว สินค้าจะถูกวางในแท็บแยกต่างหาก และแท็บ “ทั้งหมด” จะไม่มีสินค้าหลักที่ “ไม่ติดตาม” หมายเหตุ: หากคุณไม่ติดตามสินค้าหลัก สินค้าช่องทางที่เชื่อมต่อไว้ของ SKU หลักจะไม่ถูกเลิกเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ

  1. ไปที่การจัดการสินค้า – รายการสินค้าหลัก – หลังจากเลือกสินค้าหลักแล้ว คุณสามารถเลือกที่จะไม่ติดตามเป็นกลุ่มได้
  2. หลังจากไม่ติดตามสำเร็จ สินค้าจะถูกย้ายไปที่แท็บ”ไม่ติดตาม”

  เลิกเชื่อมต่อเป็นกลุ่ม

  เมื่อจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง SKU หลักกับสินค้าช่องทางใหม่อีกครั้ง หากคุณต้องการเลิกเชื่อมต่อ SKU หลักของสินค้าเป็นกลุ่มอย่างรวดเร็ว คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นนี้ได้ หากไม่สามารถลบ

  สินค้าหลักได้ แต่สินค้าไม่ได้รับการดูแลอีกต่อไป สามารถยกเลิกการเชื่อมต่อ SKU หลักของสินค้ากับช่องทางสินค้าเป็นกลุ่มได้ (จะไม่มีการสร้างคำสั่งซื้อใหม่ และสามารถลบได้หลังจากประมวลผลคำสั่งซื้อในอดีตแล้ว) สุดท้าย “ไม่ติดตาม”

  1. ไปที่การจัดการสินค้า – รายการสินค้าหลัก – หลังจากเลือกสินค้าหลักแล้ว คุณสามารถเลือก”เลิกเชื่อมต่อเป็นกลุ่ม”
  2. หลังจากเลิกเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว SKU หลักทั้งหมดของสินค้าหลักที่เลือกจะเลิกเชื่อมต่อกับสินค้าช่องทางเป็นกลุ่ม